อิสราเอลพัฒนาระบบ ‘ผลิตไฮโดรเจนจากน้ำ’ แบบรวดเร็ว | XinhuaThai

(แฟ้มภาพซินหัว : นักวิยาศาสตร์ชาวอิสราเอลทำการทดลองที่ศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งในเมืองรามัตกันของอิสราเอล วันที่ 27 ส.ค. 2020)

เยรูซาเล็ม, 10 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (9 ก.ย.) สถาบันเทคโนโลยีอิสราเอล (Technion) เปิดเผยว่าคณะนักวิจัยชาวอิสราเอลได้พัฒนาระบบใหม่สำหรับการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำที่รวดเร็วและใช้พลังงานต่ำ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถละลายในน้ำ ทำให้ส่วนประกอบทั้งหมดของระบบอยู่ในตัวกลางเดียวกัน

แม้ไฮโดรเจนจะถือเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทว่าการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำด้วยวิธีแยกน้ำด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรไลซิส (electrolysis) ที่มีประสิทธิภาพ ต้องใช้ศักย์ไฟฟ้าสูง ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) สูง และตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีราคาแพง

ระบบที่คณะนักวิจัยของสถาบันฯ พัฒนานี้ใช้ไอออนทองแดงเป็นหลัก ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่จับกับทองแดงและมีเสถียรภาพ และสารประกอบที่เรียกว่าบอเรต (borate) ซึ่งสามารถรักษาความเป็นกรด-เบสได้ในช่วงเวลาที่จำกัด

ผลการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านวารสารสมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical Society) ระบุว่าการทำงานของระบบที่มีเสถียรภาพนี้เป็นการทำปฏิกิริยาให้โมเลกุลน้ำถูกแยกออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนภายใต้สภาวะศักย์ไฟฟ้าต่ำ และค่าความเป็นกรด-เบสที่สูงถึง 9 โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ราคาไม่แพง

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

ติดต่อเรา