รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ประเทศไ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,901 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 652,185 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,176 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 743 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,975 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 160,094 ราย)
เสียชีวิตรวม 5,315 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 147 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 437,831 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,590 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 209,039 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
18,151 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,566) ปริมณฑล (3,987) จังหวัดอื่น ๆ (10,598)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ภูเก็ต(2) สระแก้ว(2) กรุงเทพฯ(2) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศจีน 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย
– จากประเทศตุรกี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 199.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 180 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.22)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,369 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 629,862 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,031 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 42 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 64 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 306,354 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,600 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 10,061 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,146,186 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 15,764 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 78,474 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,442 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,765 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3,578 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,455 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,881 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา