#วันชาติจีน #วัดแขวน #悬空寺เสวียนคงซื่อ ในช่วงหยุดยาววันชาติจีนนี้ “วัดเสวียนคง” ห…

#วันชาติจีน #วัดแขวน #悬空寺เสวียนคงซื่อ
ในช่วงหยุดยาววันชาติจีนนี้ “วัดเสวียนคง” หรือ “วัดแขวน” หรือที่ภาษาจีนกลางเรียกว่า悬空寺เสวียนคงซื่อ ที่อยู่ในมณฑลซานซีได้รับรองนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

วัดเสวียนคงนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งมีปัจจุบันก็มีประวัติยาวนานกว่า 1,500 ปีแล้ว ทั้งวัดสร้างขึ้นบนหน้าผาโดยใช้โครงสร้างไม้ เมื่อมองดูแล้วจะรู้สึกเหมือนกับว่าวัดนี้ค้ำยันด้วยเสาต้นเล็ก ๆ เพียงสิบกว่าต้นเท่านั้น ส่วนที่สูงที่สุดของวัดนี้ อยู่สูงจากพื้นกว่า 50 เมตร

ตัววัดมีความยาว 32 เมตร มีห้อง 40 กว่าห้อง สร้างขึ้นโดยการเชื่อมระหว่างระเบียง สะพานและทางเดินเข้าไว้ด้วยกัน และยังได้ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สร้างจากสัมฤทธิ์ เหล็ก หินและปูนปั้น รวมกว่า 80 องค์ ถือเป็นหนึ่งในวัดที่โดดเด่นแปลกตามากที่สุดของจีน

ในช่วงหยุดยาววันชาติปีนี้ มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นอย่างไม่ขาดสาย เพื่ออนุรักษ์ตัววัด จึงกำหนดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมบนตัววัดได้ไม่เกินครั้งละ 150 คนเท่านั้น

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

ติดต่อเรา