#ontheway #ซินเจียง #ขุยถุน ขับรถจากเมือง ขุยถุน เขตซินเจียงประมาณ 1 ชั่วโมง ก…

#ontheway #ซินเจียง #ขุยถุน
ขับรถจากเมือง ขุยถุน เขตซินเจียงประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะมาถึงทุ่งหญ้าอัลไพน์บนภูเขาสูงที่ทอดยาวไปสุดสายตาและธรณีสัญฐานตันเสีน ซึ่งมีสีสันหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแสงสว่างตลอดทั้งวัน ความงดงามตระการตาเช่นนี้ทำให้เราไม่อยากจากไปเลย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

ติดต่อเรา