อุตสาหกรรมรีไซเคิลจากสินค้ามือสอง กำลังเติบโตในเมืองจ่าวจวง มณฑลซานตง – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

มาตรการการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ การรีไซเคิล เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นประเด็นสำคัญขึ้น เมืองจ่าวจวง มณฑลซานตง จึงกลายเป็นพื้นที่นำร่องอุตสาหกรรมรีไซเคิลจากสินค้ามือสอง สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนขยะให้เป็นสินทรัพย์ นำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงระดับประเทศ

ในญี่ปุ่น ยุโรป รวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่พัฒนา ต่างก็มีการจัดระบบรีไซเคิลที่ครบครันและเป็นระบบ ซึ่งการนำของมือสองมารีไซเคิล ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจีนนั้น ยังคงเป็นไปในรูปแบบที่เรียบง่าย ระบบการจัดการรีไซเคิลค่อนข้างกว้าง สำหรับเมืองจ่าวจวง มณฑลซานตง เป็นเขตพื้นที่นำร่องขนาดใหญ่แห่งเดียวในจีน ในการนำของมือสองมารีไซเคิล ทดลองและสำรวจเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของจีน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเมืองจ่าวจวง บริษัท JD.COM องค์กร CRGTA (中国旧货业协会) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กระชับความร่วมมือ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ผลักดันร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้ารีไซเคิล และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในเขตพื้นที่นำร่องสำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิลจากสินค้ามือสอง ส่งเสริมแนวคิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และการพัฒนาระบบนิเวศอย่างจริงจัง มุ่งมั่นบุกเบิกตลาดการค้าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในเขตพื้นที่นำร่อง เมืองจ่าวจวง มีอุตสาหกรรมสินค้ามือสองต่าง ๆ เป็นหลัก เช่น รถยนต์มือสอง อุปกรณ์สำนักงาน หนังสือมือสอง สินค้าใช้สอยมือสอง เสื้อผ้ามือสอง เป็นต้น และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี กระตุ้นการดึงดูดจากบริษัทชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้ดึงดูดองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้ารีไซเคิล และบริษัทธุรกิจรถยนต์มือสอง มากกว่า 500 แห่ง โดยในปี 2563 มีมูลค่าการค้ากว่า 10,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาขยะ ได้เข้ามามีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น

บริษัท Zaozhuang Puyi International Trade Co., Ltd. (枣庄普衣国际经贸有限公司) ได้วางรากฐานก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นที่นี่ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครกว่างโจว ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับสินค้ารีไซเคิลประเภทสิ่งทอทุกชนิด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ตอบรับข้อเรียกร้องจากเมืองจ่าวจวง ให้เข้ามาก่อตั้งบริษัทในเขตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและสินค้ารีไซเคิล ซึ่งนับเป็นบริษัทแรก โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จทางธุรกิจที่ดี และกลายเป็นโรงงานรีไซเคิลสินค้าประเภทสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนเหนือ คาดว่ายอดขายในปี 2564 จะมีมูลค่าสูงถึง 80 ล้านหยวน

บริษัท Zaozhuang Puyi International Trade Co., Ltd. ได้ใช้วิธีการนำตู้รีไซเคิลเข้าวางตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตชุมชน รับของมือสองผ่านระบบออนไลน์ และวิธีการอื่นๆ โดยมีจำนวนเสื้อผ้าใช้แล้วที่นำมารีไซเคิลในทุกปีสูงถึง 18,000 ตัน เทียบเท่ากับการจัดการเสื้อผ้าเก่าของคนจำนวน 5.4 ล้านคน ขณะเดียวกัน นับว่าเป็นการนำสินค้ารีไซเคิลให้กลับสู่ท้องตลาด มีมูลค่าในการสวมใส่อีกครั้ง กลายเป็นวัสดุใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าในการสวมใส่ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอน และการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

นอกจากรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบเดิม ๆ เช่น หนังสือมือสอง และรถยนต์มือสองแล้ว เมืองจ่าวจวง ยังคงส่งเสริมการรวมตัวของอุตสาหกรรมรีไซเคิล และสินค้ามือสอง เพื่อดึงดูดเศรษฐกิจหมุนเวียนรูปแบบใหม่เข้ามาลงทุนในเมืองจ่าวจวงมากขึ้นเรื่อย ๆ

บริษัท Fat Tiger Technology Group (胖虎科技集团) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง เป็นบริษัทรีไซเคิลสินค้ามือสอง มีแพลตฟอร์มการค้าปลีกแบบครบวงจร โดยในปี 2563 ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นที่เมืองจ่าวจวง โดยเหตุผลที่เลือกเมืองจ่าวจวง นอกเหนือจากการพิจารณาต้นทุนที่สูงขึ้นในเมืองต่าง ๆ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว และเซินเจิ้นแล้ว การเข้ามาลงทุนที่นี่ เกิดจากเขตพื้นที่โรงงานสินค้ารีไซเคิลในเมืองจ่าวจวงนั้น มีความน่าสนใจและดึงดูด อีกทั้ง รัฐบาลท้องถิ่นได้กำหนดนโยบายสิทธิพิเศษมากมายสำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิลสินค้ามือสอง

ปัจจุบันเศรษฐกิจหมุนเวียนได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคของจีน แต่อุตสาหกรรมทางด้านนี้ ยังคงมีปัญหาอยู่ เช่น นโยบายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่สมบูรณ์ การคลังและภาษีที่ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรม ข้อจำกัดในด้านนโยบายการนำเข้าและส่งออก และความสามารถทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้าหลัง เป็นต้น

เมืองจ่าวจวงมีแผนทดลองที่จะสร้างพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ให้เป็นศูนย์กลางระบบรีไซเคิลและสินค้ามือสอง ศูนย์แสดงสินค้ามือสอง ศูนย์กระจายสินค้ามือสอง ศูนย์ซ่อมสินค้ามือสองอัจฉริยะ ศูนย์การใช้ทรัพยากรและการกำจัดที่ไม่เป็นอันตราย ศูนย์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ เป็นต้น

อุตสาหกรรมรีไซเคิลจำนวนมาก เป็นโรงงานที่ ไม่เกิดควัน ในขณะที่สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์อย่างมากด้วย ดังนั้นประเทศจีน จึงให้ความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลของเมืองจ่าวจวง ปัจจุบัน เมืองจ่าวจวงกำลังรายงานต่อกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ และสำนักงานศุลกากร เกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินค้ามือสอง เช่น การรีไซเคิลและทรัพยากรหมุนเวียน มุ่งมั่นเพื่อบรรลุนโยบายนำร่องที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับระบบนวัตกรรมในเขตนำร่อง ส่งเสริมและผลักดันสินค้ามือสอง บุคลากร บริการ เงินทุน และข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสรี สร้างแบบจำลองเชิงประจักษ์ที่สามารถเรียนรู้และขยายได้

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาและภาพประกอบ:
https://www.chinanews.com/cj/2021/09-13/9564217.shtm (เว็บไซต์ทางการ chinanews 中新网 วันที่ 13 ก.ย. 2564)

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา