กว่างซีเปิดใช้ “ท่าสถานีรถไฟขนสินค้าหนานหนิง” ลดเวลาการขนส่ง “หนานหนิง-ฮานอย” เหลือแค่ 1 วัน อีกหนึ่งช่องทางระบายผลไม้ไทยในอนาคต

ไฮไลท์

  • ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของระบบงานขนส่งในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมื่อ ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิงได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วยให้การขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างนครหนานหนิง-กรุงฮานอยของประเทศเวียดนามสะดวกและรวดเร็วขึ้น และช่วยภาคธุรกิจลดต้นทุน
  • “ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง” เป็นอีกช่องทางในการขยายตลาดส่งออกสินค้าทั่วไปจากไทยไปจีนในอนาคต โดยขนส่งด้วยรถบรรทุกจากภาคอีสานไทย และเปลี่ยนถ่ายขึ้นรถไฟที่สถานี Yên Viên ในกรุงฮานอย เพื่อลำเลียงผ่านด่านรถไฟผิงเสียงไปที่นครหนานหนิง และใช้ประโยชน์จากโครงข่ายรถไฟในจีนในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นของจีนได้
  • ในกรณีของผลไม้ไทย หาก “ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง” สามารถเป็นจุดนำเข้า-ส่งออกผลไม้(ไทย)ได้ จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ส่งออกไทยในการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนได้อีกหนึ่งช่องทาง อีกทั้งยังช่วยลดอุปสรรคการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน โดยเฉพาะปัญหาการจราจรแออัดบริเวณด่านทางบกโหย่วอี้กวานในช่วงที่มีผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายจำเป็นต้องเจรจาหารือเพื่อร่วมกันผลักดันต่อไป

 

อีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของระบบงานขนส่งในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง หลังจากที่รถไฟขนส่งสินค้าจีน-เวียดนามได้เคลื่อนขบวนออกจาก ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง(Nanning international railway port/南宁国际铁路港) เพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงฮานอยของประเทศเวียดนาม โดยมีสินค้าจำนวน 12 โบกี้ รวม 24 TEUs ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่เครื่องจักร ผ้า และกระดาษม้วน ซึ่งใช้เวลาขนส่งราว 24 ชั่วโมง มีนัยสำคัญว่า ได้เปิดบริการท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิงอย่างเป็นทางการแล้ว

เขตปฏิบัติการควบคุมตรวจสอบทางศุลกากรในท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครหนานหนิง เพื่อให้บริการด้านพิธีการศุลกากรขาเข้า-ขาออกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออกที่ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง มีเนื้อที่ราว 70.4 ไร่ ประตูไม้กั้น 12 ช่องจราจร (เข้า 6 ช่องทาง และออก 6 ช่องทาง) ลานตรวจสินค้ามีช่องรถบรรทุก 30 ช่องทาง มีอาคารโดมอเนกประสงค์ 3,060 ตร.ม. มีพื้นที่ลานตู้สินค้าและโกดังอุปกรณ์ตรวจกักกันโรค โดยได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าได้ปีละ 6 แสน TEUs และมีศักยภาพในตรวจสอบสินค้าได้ปีละ 65,000 ตู้

ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน(นครหนานหนิง) – เวียดนาม(กรุงฮานอย) นี้ช่วยให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถรวมตู้สินค้าขึ้นโบกี้รถไฟและสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรเบ็ดเสร็จ (ทั้งการยื่นสำแดงเอกสารและตรวจปล่อยสินค้า) ที่ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง จากเดิมที่การขนส่งสินค้าด้วยรถไฟ ตู้สินค้าจะต้องไปดำเนินพิธีการศุลกากรที่ด่านรถไฟผิงเสียงในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง เมืองชายแดนที่อยู่ห่างจากนครหนานหนิงราว 200 กิโลเมตร

ในภาพรวม กระบวนการนำเข้า-ส่งออกที่ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง ช่วยประหยัดเวลาได้ 3 วัน ยกระดับประสิทธิภาพงานขนส่งทางรถไฟ ทั้งประสิทธิภาพการทำงาน เวลา ต้นทุน และบริการที่ครบวงจร ช่วยแบ่งเบาภาระของการขนส่งทางถนนได้อีกขั้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ค้าในพื้นที่ภาคตะวันตกของจีนในการทำการค้ากับอาเซียนได้เพิ่มมากขึ้น

ตามรายงาน ตลอดระยะเวลา 3 ปีมานี้ ขบวนรถไฟจีน-เวียดนามที่ให้บริการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 59 เที่ยวในปี 2561 เป็น 166 เที่ยวในปี 2563 และในปีนี้ คาดว่าจะทะลุ 300 เที่ยว (ตั้งแต่ต้นปีถึง 30 พฤษภาคม 2564 มี 126 เที่ยว ขยายตัว 72.6% YoY) และสินค้ามีความหลากหลายมากกว่า 20 ชนิด อาทิ สังกะสีออกไซด์ ปุ๋ยเคมี เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง เหล็กกล้า สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม ไม้ซุง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในชีวิตประจำวัน และผลไม้ (ที่ด่านรถไฟผิงเสียง)

บีไอซี เห็นว่า ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิงเป็นอีกช่องทางในการขยายตลาดส่งออกสินค้าทั่วไปจากไทยไปจีนได้ในอนาคต โดยขนส่งด้วยรถบรรทุกจากภาคอีสานไทย และเปลี่ยนถ่ายขึ้นรถไฟที่สถานี Yên Viên ในกรุงฮานอย เพื่อลำเลียงผ่านด่านรถไฟผิงเสียงไปที่นครหนานหนิง และใช้ประโยชน์จากโครงข่ายรถไฟในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศจีน

ในกรณีของผลไม้ไทย หาก “ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง” สามารถเป็นจุดนำเข้า-ส่งออกผลไม้(ไทย)ได้ จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ส่งออกไทยในการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนได้อีกหนึ่งช่องทาง อีกทั้งยังช่วยลดอุปสรรคในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนได้มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการจราจรแออัดบริเวณด่านทางบกโหย่วอี้กวานในช่วงที่มีผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายจำเป็นต้องเจรจาหารือเพื่อร่วมกันผลักดันต่อไป

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ https://new.qq.com (中新社广西) วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ภาพประกอบ https://new.qq.com

 

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา