โอกาสเปิดตลาดสินค้าไทยมาอีกแล้ว เมื่อกว่างซีเปิดเที่ยวบินคาร์โกบินตรง “หนานหนิง-กรุงเทพฯ”

ไฮไลท์
• เที่ยวบินคาร์โก้เที่ยวปฐมกฤษ์ในเส้นทาง “นครหนานหนิง-กรุงเทพฯ” ได้ทะยานขึ้นฟ้าแล้ว เป็นเครื่องบินบรรทุกสินค้าของ China Postal Airlines รุ่น B757-200F ความจุ 29 ตัน มีบริษัท Guangxi Tianhang Internatinal Supply-Chain Co.,Ltd (广西天航国际供应链有限公司) เป็นผู้ดำเนินการ
• สินค้าที่ขนส่งมาที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ที่สั่งซื้อผ่านระบบ Cross-border e-Commerce สินค้าทั่วไป และชิ้นส่วนที่ใช้ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง ขณะที่สินค้าที่รับจากกรุงเทพฯ กลับไปที่นครหนานหนิง ส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเล ปลาสวยงาม ดอกกล้วยไม้ และพืชผัก โดยสื่อท้องถิ่นได้ไฮไลท์ “อาหารทะเล” ของไทยเป็นสินค้าชูโรง
• “สนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง” เป็นช่องทางและโอกาสใหม่ที่ผู้ส่งออกไทย สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งใกล้ไทย (ระยะเวลาบินเพียง 2 ชั่วโมง) การเป็นตลาดใหม่ที่ยังมีคู่แข่งไม่มาก รวมทั้งการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐ ในการบุกเบิกตลาดสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต กล้วยไม้ไทย และสินค้าอื่นๆ ที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม Cross-border e-Commerce เพื่อเจาะตลาดจีนตอนใต้ได้

 

ความใกล้ชิดทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นจุดหมายในการ “ก้าวออกไป” ของธุรกิจจีนและเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศจีน

ปี 2563 “อาเซียน” ได้ก้าวขึ้นเป็นคู่รายใหญ่ที่สุดของจีน โดยเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงในฐานะที่เป็นมณฑลแห่งเดียวของจีนที่มีอาณาเขตติดกับอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล และได้รับการกำหนดยุทธศาสตร์จากรัฐบาลกลางให้เป็น Gateway to ASEAN เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ “อาเซียน” นั่งเก้าอี้คู่รายใหญ่ที่สุดของกว่างซี 20 ปีติดต่อกัน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:49 น. เครื่องบินบรรทุกสินค้าของ China Postal Airlines รุ่น B757-200F ได้ฤกษ์ทะยานจากสนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงมายังกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์ มีนัยสำคัญว่า เที่ยวบินคาร์โก้นครหนานหนิง-กรุงเทพฯ ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

การเปิดเที่ยวบินคาร์โก้หนานหนิง-กรุงเทพฯ นับเป็นความเคลื่อนไหวใหม่ในรอบเดือนนี้ หลังจากที่เพิ่งเปิดเที่ยวบินคาร์โก้ในเส้นทางนครหนานหนิง-กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศไปเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยเที่ยวบินคาร์โก้หนานหนิง-กรุงเทพฯ มีบริษัท Guangxi Tianhang Internatinal Supply-Chain Co.,Ltd (广西天航国际供应链有限公司) เป็นผู้ดำเนินการ เครื่องบินมีความจุ 29 ตัน

สินค้าที่ขนส่งมาที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ที่สั่งซื้อผ่านระบบ Cross-border e-Commerce สินค้าทั่วไป และชิ้นส่วนที่ใช้ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง ขณะที่สินค้าที่รับจากกรุงเทพฯ กลับไปที่นครหนานหนิง ส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเล ปลาสวยงาม ดอกกล้วยไม้ และพืชผัก โดยสื่อท้องถิ่นได้ไฮไลท์ “อาหารทะเล” ของไทยเป็นสินค้าชูโรง

ตามข้อมูลปี 2563 ปริมาณขนถ่ายสินค้าของสนามบินหนานหนิงขยายตัวสูงถึง 280.5% เปิดให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าในหลายเส้นทาง เช่น นครโฮจิมินห์และเมืองญาจางของเวียดนาม กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ และกรุงพนมเปญของกัมพูชา

ปัจจุบัน ธุรกิจการบินของนครหนานหนิงเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากการขนส่งผู้โดยสารแล้ว สนามบินนครหนานหนิงได้พัฒนา Cargo Complex เพื่อรองรับงานโลจิสติกส์และโกดังสินค้าระหว่างประเทศในอารักขาศุลกากรในสนามบิน ซึ่งช่วยให้สนามบินแห่งนี้กลายเป็นด่านนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศเต็มตัว โดยเฉพาะการนำเข้า “สินค้าสดและสินค้ามีชีวิต” ซึ่งที่ผ่านมา สนามบินหนานหนิงเคยนำเข้ากุ้งขาวแวนนาไมค์ (Penaeusvannamei) แบบมีชีวิตจากประเทศไทยมาแล้วเช่นกัน

บีไอซี เห็นว่า “สนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง” เป็นช่องทางและโอกาสใหม่ที่ผู้ส่งออกไทยสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งใกล้ไทย (ระยะเวลาบินเพียง 2 ชั่วโมง) การเป็นตลาดใหม่ที่ยังมีคู่แข่งไม่มาก รวมทั้งการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐ ในการบุกเบิกตลาดสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต กล้วยไม้ไทย และสินค้าอื่นๆ ที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม Cross-border e-Commerce เพื่อเจาะตลาดจีนตอนใต้ได้

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中新社广西) วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ภาพประกอบ www.freepik.com / http://k.sina.com.cn

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา