เขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เมืองชิงต่าว ภายใต้กรอบความตกลง RCEP – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองชิงต่าว ร่วมกับรัฐบาลเมืองชิงต่าว และบริษัท ซานตงพอร์ต กรุ๊ป จัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขตทดลองความร่วมมือฯ เมืองชิงต่าว ณ ท่าเรือสำราญนานาชาติเมืองชิงต่าว

เขตทดลองดังกล่าว เป็นเขตทดลองฯ แห่งแรกที่ถูกก่อสร้างภายใต้กรอบความตกลง RCEP ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือสำราญนานาชาติ เขตซื่อเป่ย เมืองชิงต่าว มีพื้นที่การก่อสร้างรวม 34.2 ตารางกิโลเมตร โครงสร้างเขตทดลองฯ ประกอบด้วย “1 พื้นที่หลัก 2 ระเบียง 5 เขต” ดังนี้

1 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่หลักบริเวณท่าเรือสำราญนานาชาติ
2 ระเบียง ได้แก่
1) ระเบียงนวัตกรรมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเล
2) ระเบียงพัฒนานวัตกรรมชายฝั่งแม่น้ำ
5 เขต ได้แก่
1) เขตแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2) เขตอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)
3) เขตอุตสาหกรรมสุขภาพระหว่างประเทศ
4) เขตสำนักงานใหญ่วิสาหกิจข้ามชาติ
5) เขตอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ระดับไฮเอนด์

โดยการก่อสร้างระยะแรก จะเริ่มก่อสร้าง “5 ศูนย์ 1 จุดแลกเปลี่ยน 1 แพลตฟอร์ม” ด้วยเงินลงทุน 10,000 ล้านหยวนในพื้นที่หลักบริเวณท่าเรือสำราญนานาชาติก่อน ดังนี้

5 ศูนย์ ได้แก่
1) ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ RCEP จีน (ชิงต่าว)
2) ศูนย์นวัตกรรมการค้าข้ามพรมแดน
3) ศูนย์การจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ
4) ศูนย์การค้าน้ำมันและก๊าซระหว่างประเทศ
5) ศูนย์การเงินเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
1 จุดแลกเปลี่ยน คือ สำนักงานแลกเปลี่ยนการขนส่งทางเรือเมืองชิงต่าว
1 แพลตฟอร์ม คือ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลการค้าขนาดใหญ่

ทั้งนี้ เขตทดลองดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของ RCEP เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในตำแหน่งที่ตั้งและศักยภาพที่โดดเด่นในด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือ ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ต้องการให้ท่าเรือเมืองชิงต่าวพัฒนาไปเป็นท่าเรือชั้นนำของโลก และทำให้เป็นท่าเรือสีเขียว (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเรือ) เมืองชิงต่าว จึงตั้งเป้าพัฒนาการบริการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ท่าเรือเมืองชิงต่าวกลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญและขยายเส้นทางการขนส่งสินค้าออกไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน อาเซียนได้กลายเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองชิงต่าว โดยในปี 2563 ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม ปริมาณการนำเข้าส่งออกระหว่างเมืองชิงต่าวกับอาเซียนสูงถึง 70,310 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 และคิดเป็นร้อยละ 13.7 ของปริมาณการนำเข้าส่งออกทั้งหมด ในขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างเมืองชิงต่าวกับประเทศสมาชิก RCEP คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 36 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมด

นอกจากนี้ เมืองชิงต่าวยังเป็นที่ตั้งของเขตสาธิตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิก SCO (China-SCO Local Economic and Trade Cooperation Demonstration Zone) และเขตทดลองการค้าเสรีในมณฑลซานตง (China (Shandong) Pilot Free Trade Zone) โดยเมื่อเขตทดลอง ฯ RCEP สร้างเสร็จ การดำเนินงานของโครงการเหล่านี้ จะนำมาซึ่งมูลค่าและปริมาณการนำเข้าส่งออกที่มากยิ่งขึ้น

อีกทั้ง ยังสามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเปิดกว้างและนวัตกรรมของเมืองชิงต่าวอย่างมีคุณภาพ รวมถึงขับเคลื่อนการรวมกลุ่มของวงเศรษฐกิจเจียวตง (Shandong Economic Circle) และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจในภูมิภาคขับเคลื่อนต่อไปได้แม้ทุกประเทศจะยังคงเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

แหล่งที่มา คู่มือประชาสัมพันธ์ แผนการก่อสร้างเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เมืองชิงต่าว ภายใต้กรอบความตกลง RCEP

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา