นครฉงชิ่งได้รับอนุญาตในการใช้ใบอนุญาตขนส่งสินค้าในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแล้ว

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานขนส่งนครฉงชิ่ง เปิดเผยว่า ได้รับใบอนุญาตขนส่งสินค้าในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแล้ว โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับการตรวจลงตราสำหรับยานพาหนะขนส่งในพื้นที่ GMS[1] โดยรถที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะสามารถขนส่งเข้าสู่ท่าขนส่ง/ด่าน/เส้นทางที่ได้รับอนุญาตของไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ได้แบบจุดต่อจุดและได้หลายรอบมากขึ้น กระบวนการดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาการดำเนินการชำระภาษีศุลกากรในประเทศ GMS เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง และช่วยอำนวยความสะดวกด้านเครื่องหมายจราจร ต้นทุนการขนส่ง และการตรวจสอบพิธีทางศุลกากรด้วย

สำนักงานขนส่งนครฉงชิ่ง ยังให้ข้อมูลด้วยว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานโลจิสติกส์ สำนักงานขนส่งเขตปาหนัน นครฉงชิ่ง สำนักงานขนส่งมณฑลยูนนาน และสำนักงานการขนส่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพื่อเจรจาการออกใบอนุญาตขนส่งในพื้นที่ GMS โดยใบอนุญาตขนส่งทั่วประเทศจีนมีทั้งสิ้น 170 ฉบับ และนครฉงชิ่งได้รับอนุญาตให้สามารถครอบครองใบอนุญาตดังกล่าวได้ 10 ฉบับ (ปัจจุบันนครฉงชิ่งได้ดำเนินการขอสำเร็จแล้ว 8 ฉบับ) โดยรถขนส่งสินค้า 1 คัน สามารถใช้ใบอนุญาตขนส่งได้ 1 ฉบับ

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของ Chongqing Municipal People’s Government ฉบับวันที่ 11 ม.ค. 2563
http://www.cq.gov.cn/zwxx/jrcq/202101/t20210111_8751735.html

[1] GMS (Greater Mekong Sub-region) หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบไปด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา