การประชุมส่งเสริมการรวมกลุ่ม “วงเศรษฐกิจเจียวตง” (Jiaodong Economic Circle)

เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมส่งเสริมการรวมกลุ่มวงเศรษฐกิจเจียวตง (Jiaodong Economic Circle) ที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลเมืองของ 5 เมืองในมณฑลซานตง ได้แก่ เมืองชิงต่าว เมืองเยียนไถ เมืองเหวยฟาง เมืองเวยไห่ และเมืองรื่อจ้าว โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน กระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง บุคลากรของบริษัททั้งในและต่างประเทศราว  200 คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างทั้ง 5 เมืองและหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการเชื่อมโยงทรัพยากร แบ่งปันผลประโยชน์ในการพัฒนาแบบบูรณาการของวงเศรษฐกิจเจียวตง และเพื่อเร่งการรวมตัวทางเศรษฐกิจและเป็นกลไกการขับเคลื่อนใหม่สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางตอนเหนือของจีน

วงเศรษฐกิจเจียวตง ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ ในจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และเชื่อมโยงภาคตะวันตกไปยังระเบียงเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่ (New Eurasian Land Bridge : NELB) บนเส้นทางโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) อีกทั้งยังมีคุณค่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะต่อนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ (Internal Circulation) และนโยบายเศรษฐกิจแบบวงจรคู่ (Dual Circulation) อีกด้วย

นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของคาบสมุทรซานตงมูลค่ากว่า 1 แสนล้านหยวน โดยเงินลงทุนจะถูกนำไปใช้เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของเมือง เพิ่มความสามารถการทำงานของเมือง ยกระดับอุตสาหกรรม และพัฒนาการเติบโตของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังมีการแนะนำแพลตฟอร์ม Haier COSMOPlat ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมระดับประเทศแห่งแรก การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) และการลงนามโครงการความร่วมมือสำคัญต่าง ๆ

ทั้งนี้ วงเศรษฐกิจเจียวตงจะช่วยเสริมบทบาทเมืองชิงต่าวในฐานะเมืองศูนย์กลาง ยกระดับความเป็นพลเมืองของประชากรภาคการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการตลาด กฎหมาย และความเป็นสากล รวมถึงการทำให้เป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจและบุคลากรที่มีความสามารถ พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มการจ้างงานและเพิ่มรายได้ ซึ่งจะช่วยให้วงเศรษฐกิจเจียวตงกลายเป็นเขตเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่สำคัญของจีน

แหล่งที่มา
http://www.cinn.cn/dfgy/202012/t20201209_236388.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202012/09/WS5fd073a8a31024ad0ba9ad4e.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา