มณฑลเสฉวนเปิดเขตปลอดภาษีเพิ่มและครองอันดับมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกมากที่สุดในจีน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานโลจิสติกส์มณฑลเสฉวนและสำนักงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนครเฉิงตู ได้จัดงานประชุมการพัฒนาด้านโลจิสติกส์นานาชาติแห่งภูมิภาคตะวันตกของจีนประจำปี 2563 ณ มณฑลเสฉวน เปิดเผยว่า คาดว่าสิ้นปี 2563 เขตปลอดภาษีในมณฑลเสฉวนกว่า 4 แห่ง จะเปิดให้บริการ ส่งผลให้มณฑลเสฉวนมีเขตปลอดภาษีรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง

เขตปลอดภาษีที่ได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากรเฉิงตูและกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ได้แก่ (1) เขตปลอดภาษีสถานีขนส่งทางราง (2) เขตปลอดภาษีหลูโจว (3) เขตปลอดภาษีอี๋ปิน โดยเขตปลอดภาษีดังกล่าวพร้อมเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2563 นอกจากนั้น เขตปลอดภาษีเหมียนหยางที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2563 ทำให้เขตปลอดภาษีในมณฑลเสฉวนมีจำนวนรวม 6 แห่ง แบ่งเป็นเขตปลอดภาษีเดิม 2 แห่ง ได้แก่ (1) เขตปลอดภาษีเฉิงตูไฮเทคโซน (2) เขตปลอดภาษีซีหยวนไฮเทคโซน และเขตปลอดภาษีแห่งใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) เขตปลอดภาษีสถานีขนส่งทางราง (2) เขตปลอดภาษีหลูโจว (3) เขตปลอดภาษีอี๋ปิน และ (4) เขตปลอดภาษีเหมียนหยาง

ในขั้นต่อไป มณฑลเสฉวนจะมุ่งเน้นด้านการเชื่อมต่อ “ท่าเรือสู่ระบบราง” “จากเขตพัฒนาสู่เขตพัฒนา” เร่งเปิดให้บริการเขตปลอดภาษีเพิ่มขึ้น ประยุกต์ใช้นโยบายพิเศษเพื่อเสริมสร้างการลงทุนในด้านเทคโนโลยี ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สถาบันการเงิน นอกจากนี้ มณฑลเสฉวนกำลังเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการศุลกากรและภาษีอากรที่ครบวงจร โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 เขตปลอดภาษีของมณฑลเสฉวนมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกรวมกว่า 450,000 ล้านหยวน ครองอันดับมูลค่าการนำเข้าส่งออกมากที่สุดในประเทศจีนติดต่อกัน 31 เดือน

 

แหล่งที่มา : The people’s Government of Sichuan Province (วันที่ 19 พ.ย. 63)

http://www.sc.gov.cn/10462/14721/14730/14751/2020/11/19/35c7d669af6b496088135ded32779124.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา