ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประกาศลงทุนในพื้นที่โครงการอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า มูลค่ากว่า ๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานสาขาในพื้นที่โครงการอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: GBA) มูลค่าการลงทุนกว่า ๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีกำหนดที่จะเริ่มเปิดทำการภายในไตรมาสนี้ และคาดว่าจะมีการจ้างพนักงานประจำสาขา จำนวน ๑,๖๐๐ คน ภายในปลายปี ๒๕๖๖

ที่มาของภาพ : newsletter.chinadailyhk.com

การดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนการของธนาคารฯ เพื่อพัฒนาธุรกิจใน GBA โดยช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกและธนาคารรายย่อย และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อเสริมสร้างการบริการการเงินข้ามพรมแดน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับเป้าหมายเชิงนโยบายทางการเงินของฮ่องกงอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งแสดงถึงความมั่งคงของธุรกิจการเงินของฮ่องกงภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับความท้าทายสูงในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เป้าหมายเชิงนโยบายทางการเงินของฮ่องกง ประกอบด้วย การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินฮ่องกง และการส่งเสริมการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินของโลก โดยรัฐบาลฮ่องกงมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาด้านตลาดการเงิน และการยกระดับความร่วมมือทางการเงินระหว่างฮ่องกงกับต่างประเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะใน GBA ซึ่ง Hong Kong Monetary Authority ได้ออกแบบมาตรการบริหารจัดการความมั่งคั่งแบบเชื่อมโยงระหว่างฮ่องกงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เน้นการบริหารจัดการ และระบบป้องกันความเสี่ยงที่เอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนผู้มีถิ่นพำนักทั้งในฮ่องกงและเมืองต่าง ๆ ใน GBA สามารถลงทุนระหว่างกันในตลาดผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการความมั่งคั่งได้ ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจการเงิน และส่งเสริมการไหลเวียนของระบบการเงินข้ามเขตแดนและของสกุลเงินหยวนระหว่างฮ่องกงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ฮ่องกงในการเป็นศูนย์กลางการเงินสกุลเงินหยวนนอกจีนแผ่นดินใหญ่และการเป็นตัวกลางสำหรับการลงทุนเข้า/ออกระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับต่างประเทศต่อไป

ในโอกาสนี้ นาย Bill Winters, Chief Executive Officer ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า GBA เป็นเขตเศรษฐกิจและกลุ่มเมืองระดับโลก ที่ยังมีอุปสงค์การพัฒนาทางด้านการบริการจากธนาคารที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นพื้นที่ที่ธนาคารฯ ให้ความสำคัญ โดยธนาคารฯ จะนำทักษะความสามารถ เทคโนโลยี และข้อคิดเห็นและความต้องการต่าง ๆ จากลูกค้า มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการให้บริการรูปแบบใหม่

นาย Benjamin Hung, Regional Chief Executive Officer ในภูมิภาค Greater China & North Asia และ Chief Executive Officer ของธนาคารเพื่อรายย่อยและการบริหารสินทรัพย์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้กล่าวว่า การลงทุนในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตของธนาคาร และความเจริญของ GBA รวมถึงความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าของธนาคารฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ นาย Hung ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า Cross-boundary Wealth Management Connect Pilot Scheme ที่ได้ประกาศไปครั้งที่แล้ว จะช่วยยกระดับในการเชื่อมต่อระหว่างพรมแดน และผลักดันการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมทางการเงิน รวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และมาเก๊า รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นในสถานะภาพทางการเงินและเศรษฐกิจของ GBA อีกด้วย

 

เรียบเรียงโดย

นางสาว เทิดขวัญ แผ้วสว่าง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกง

 

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา