ธุรกิจต่างชาติกดไลค์ให้โมเดล “พี่เลี้ยง” จูงมือตั้งธุรกิจง่าย ๆ ในนครหนานหนิง

ไฮไลท์

  • ไม่นานมานี้ เขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) ได้ดำเนินนโยบายบริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน โดยการจัดตั้งแพลตฟอร์มการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสูดจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นครหนานหนิง ช่วยให้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตทดลองฯ พื้นที่นครหนานหนิงกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักธุรกิจชาวจีนและชาวต่างประเทศ
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงานในการรวบรวม แยกกลุ่ม และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้ภาคธุรกิจ อาทิ ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การรับเงินรางวัลและเงินอุดหนุนประเภทต่างๆ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งข้อมูลสิทธิประโยชน์/นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่สอดคล้องตรงกับเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆ ผ่าน SMS แอปพลิเคชัน และอีเมล
  • เขตทดลองฯ พื้นที่นครหนานหนิง ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง (Wuxiang New District) พื้นที่ที่รัฐบาลมณฑลกำหนดให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองแห่งใหม่ของนครหนานหนิง เป็นสถานที่ที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เป็นย่านธุรกิจใหม่ที่มีวิสาหกิจชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุน มีอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านการเงินจีน-อาเซียน โดยเป็นแหล่งศูนย์รวมสถาบันการเงินและการประกันภัยระดับชั้นนำ (Financial Street)

 

รู้จัก…เขตทดลองการค้าเสรีในประเทศจีน เรียกสั้นๆ ว่า PFTZ (Pilot Free Trade Zone) เป็นพื้นที่พิเศษที่นักลงทุนจากทั้งในประเทศจีนและจากต่างประเทศจะได้รับนโยบาย สิทธิประโยชน์ และการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การเงินและภาษี ตลอดจนระเบียบการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ สาขาธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและนโยบายสนับสนุนจะมีลักษณะแตกต่างกันตามข้อได้เปรียบของแต่ละพื้นที่

ปัจจุบัน ประเทศจีนได้จัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีจีนแล้ว 18 แห่งทั่วประเทศ โดยเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) อยู่ในบัญชีรายชื่อเขตทดลองการค้าเสรีชุดล่าสุด (ชุดที่ 5) ซึ่งมีอยู่ 6 แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 พร้อมกับมณฑลซานตง มณฑลเจียงซู มณฑลเหอเป่ย มณฑลยูนนาน และมณฑลเฮยหลงเจียง

สำหรับเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) พื้นที่นครหนานหนิงเป็นหัวใจสำคัญ (core area) ของเขตทดลองฯ ตามข้อมูลล่าสุด นครหนานหนิงมีบริษัททุนต่างชาติ 2,071 ราย มูลค่าเงินลงทุน 70,291 ล้านหยวน มูลค่าเงินทุนจดทะเบียน 41,341 ล้านหยวน ในจำนวนนี้ เป็นบริษัททุนต่างชาติที่ตั้งอยู่ในเขตทดลองฯ พื้นที่นครหนานหนิง 82 ราย (ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เขตทดลองฯ พื้นที่นครหนานหนิง มีบริษัทจดทะเบียนรายใหม่ 5,112 ราย) มูลค่าเงินทุนจดทะเบียน 17,632 ล้านหยวน

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตทดลองฯ พื้นที่นครหนานหนิงกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักธุรกิจชาวจีนและชาวต่างประเทศ เพื่อให้นักลงทุนได้รับความสะดวกสบายในการจัดตั้งธุรกิจ เมื่อไม่นานมานี้ เขตทดลองฯ พื้นที่นครหนานหนิงได้ดำเนินนโยบายบริการเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน โดยการจัดตั้งแพลตฟอร์มการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสูดจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นครหนานหนิง

กล่าวคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการทำงานในการรวบรวม แยกกลุ่ม และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และนโยบายส่งเสริมการลงทุนผ่านเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าให้แก่ภาคธุรกิจ อาทิ ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การรับเงินรางวัลและเงินอุดหนุนประเภทต่างๆ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งข้อมูลสิทธิประโยชน์/นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่สอดคล้องตรงกับเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆ ผ่าน SMS แอปพลิเคชัน และอีเมล

เพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าใจสิทธิประโยชน์และนโยบายส่งเสริมการลงทุนมากยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มดังกล่าวยังได้จัดทำเอกสาร ภาพ วิดีโอคำอธิบายนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจ ที่สำคัญ ภาคธุรกิจสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แบบ real-time ช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบอนุมัติมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (ใช้เวลาเร็วขึ้นจากเวลาที่กำหนด 75%)

ตามรายงาน ภาคธุรกิจสำคัญด้านการเงินสมัยใหม่ เศรษฐกิจดิจิทัล และโลจิสติกส์อัจฉริยะในเขตทดลองฯ พื้นที่นครหนานหนิง ได้รับเงินรางวัลและเงินอุดหนุนเมื่อเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ การเช่าซื้อสำนักงาน/โรงงาน การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญระดับสูง และการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมแล้วกว่า 63 ล้านหยวน

กรณีตัวอย่าง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นักธุรกิจชาวมาเลเซียรายหนึ่งยกนิ้วให้กับความรวดเร็วในการตรวจสอบและอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททุนต่างชาติภายใน 1 วันเท่านั้น ในบริบทที่ตนเองไม่สามารถพูดสื่อสารหรือเขียนภาษาจีนได้ นครหนานหนิงได้จัดเคาน์เตอร์บริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติไว้คอยให้คำแนะนำ และติดตามสถานะการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจนถึงการได้รับอนุมัติ และต่อยอดบริการไปถึงการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจท้องถิ่น สำนักงานกิจการภาษี การจัดทำตราประทับบริษัท การเปิดบัญชีธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจและช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลายปีมานี้ รัฐบาลกว่างซีมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยได้ปรับปรุงนโยบายรัฐให้มีความยืดหยุ่นและเอื้ออำนวยต่อนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เช่น การปรับแก้กฎระเบียบ ลดขั้นตอน ลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด (Market access) รวมถึงปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญ ได้แก่ การคุ้มครองผลประโยชน์นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะการลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของกว่างซีและเป็นอีกโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจทำการค้าและการลงทุนในกว่างซีของจีน

เขตทดลองฯ พื้นที่นครหนานหนิง ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง (Wuxiang New District/五象新区) พื้นที่ที่รัฐบาลมณฑลกำหนดให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองแห่งใหม่ของนครหนานหนิง เป็นสถานที่ที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เป็นย่านธุรกิจใหม่ที่มีวิสาหกิจชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุน มีอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านการเงินจีน-อาเซียน โดยเป็นแหล่งศูนย์รวมสถาบันการเงินและการประกันภัยระดับชั้นนำ (Financial Street) คาดว่า อีกไม่นาน เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติเช่นเดียวกับเขตเมืองใหม่ผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้

สำหรับนักลงทุนไทยสามารถศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ลงทุนในนครหนานหนิงผ่านทางตามลิงก์ —> นครหนานหนิง (ภาษาจีน) หรือการลงทุนในเขตทดลองฯ พื้นที่นครหนานหนิงที่ลิงก์ —> เขตทดลองฯ พื้นที่นครหนานหนิง (ภาษาจีน)

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ http://bbwb.gxzf.gov.cn (广西北部湾经济区规划建设管理办公室网站) วันที่ 18 สิงหาคม 2563
      เว็บไซต์ www.gxnews.com (广西新闻网) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ภาพประกอบ http://rsj.nanning.gov.cn/

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา