น่าจับตามอง ยอดจัดตั้งธุรกิจใหม่ในกว่างซีพุ่งติดอันดับ 2 ของประเทศ

ไฮไลท์

  • ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีธุรกิจรายใหม่เกิดขึ้นมากถึง 3.55 แสนราย เพิ่มขึ้น 24.77% (YoY) อัตราการขยายตัวมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อันเป็นผลสำเร็จจากการปฏิรูประบบงานราชการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ช่วยให้การจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจในเขตฯ กว่างซีจ้วง ทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • พื้นที่ที่ดึงดูดนักลงทุนและน่าจับตามองในขณะนี้คงหนีไม่พ้น เขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี)โดยเฉพาะในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง (Wuxiang New District) ของนครหนานหนิง เนื่องจากเป็นเขตที่รัฐบาลกว่างซีกำหนดให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่ รวมทั้งเป็นที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำหรับนักลงทุนต่างชาติ รัฐบาลกว่างซีมุ่งมั่นในการส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยได้ปรับปรุงนโยบายรัฐให้มีความยืดหยุ่นและเอื้ออำนวยต่อนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ การลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด (Market Access) รวมถึงปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญ ได้แก่ การคุ้มครองผลประโยชน์นักลงทุนต่างชาติ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของกว่างซีและเป็นอีกโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจทำการค้าและการลงทุนในกว่างซี

 

ผลจากการปฏิรูประบบงานราชการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ช่วยให้การจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากจำนวนธุรกิจรายใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 มีมากถึง 3.55 แสนราย เพิ่มขึ้น 24.77% (YoY) อัตราการขยายตัวมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากมณฑลไห่หนาน

เขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี)” ซึ่งประกอบด้วย 3 พื้นที่ย่อยในนครหนานหนิง เมืองชินโจว และเมืองฉงจั่ว เป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนที่น่าจับตามองในขณะนี้ โดยเฉพาะใน “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” (Wuxiang New District/五象新区) ของนครหนานหนิง ซึ่งรัฐบาลกว่างซีได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางใหม่ของนครหนานหนิง

ปัจจุบัน เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงเป็นสถานที่ที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เป็นย่านธุรกิจใหม่ที่มีวิสาหกิจชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุน มีอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านการเงินจีน-อาเซียน โดยเป็นแหล่งศูนย์รวมสถาบันการเงินและการประกันภัยระดับชั้นนำ (Financial Street) ทั้งนี้ คาดว่า อีกไม่นาน เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติเช่นเดียวกับเขตเมืองใหม่ผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้

เขตทดลองการค้าเสรีแห่งนี้ นอกจากจะมีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้อาเซียนแล้ว ยังมีนโยบาย/สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเงินเและภาษี เงินรางวัลและเงินอุดหนุนต่างๆ ตลอดจนการลดระเบียบและขั้นตอนการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐและลดจำนวนเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจให้กระชับมากขึ้น และการกระจายอำนาจให้หน่วยงานรัฐท้องถิ่นในการตรวสอบและอนุมัติที่รวดเร็วการตรวจสอบและอนุมัติการจัดตั้งธุรกิจใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเพียงครึ่งวันเท่านั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเขตทดลองการค้าเสรีแห่งนี้จึงกลายเป็นเป้าหมายการลงทุนจัดตั้งธุรกิจของนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีบริษัทตั้งอยู่ 1.1 หมื่นรายในเขตทดลองฯ โดยเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่หลังการประกาศจัดตั้งเขตทดลองฯ จำนวน 7,483 ราย คิดเป็น 71.3% นอกจากนี้ มีธุรกิจต่างชาติ 173 ราย (เพิ่มขึ้น 2 เท่า หลังการประกาศจัดตั้งเขตทดลองฯ) มีธุรกิจชั้นนำ 500 อันดับแรกของโลกและของจีน รวมมากกว่า 20 ราย มีเม็ดเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศ 139 ล้านดอลาร์สหรัฐ และมีการนำเข้า-ส่งออก 8.64 หมื่นล้านหยวน

ด้านการค้าต่างประเทศ กรมพาณิชย์กว่างซีเป็นหัวหอกในการพัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single window) และระบบการยื่นแบบไร้เอกสาร (e-Paperless) ในท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือชินโจว ท่าเรือเป๋ยไห่ และท่าเรือฝางเฉิงก่าง) รวมทั้งการเชื่อมระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศเข้ากับระบบ Single window ไม่ว่าจะเป็นระบบงานท่าเรือ ลานสินค้า การเดินเรือและรายงานยานพาหนะเข้า-ออก (e-Manifest) ธนาคาร และสำนักงานกิจการภาษี ช่วยให้กระบวนการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กว่างซีได้รับนโยบายหลายอย่างจากรัฐบาลกลางที่เอื้อต่อการพัฒนา พร้อมเสริมสร้างและขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน โดยรัฐบาลกว่างซีมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยได้ปรับปรุงนโยบายรัฐให้มีความยืดหยุ่นและเอื้ออำนวยต่อนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เช่น การปรับแก้ระเบียบ ลดขั้นตอน ลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด รวมถึงปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญ ได้แก่ การคุ้มครองผลประโยชน์นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะการลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของกว่างซีและเป็นอีกโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจทำการค้าและการลงทุนในกว่างซีของจีน

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต์ www.gov.cn (
中央人民政府网)  วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา