จับตามอง “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ของนครหนานหนิง

ไฮไลท์

  • “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” (Wuxiang New District) เป็นพื้นที่สำคัญที่น่าจับตามองของนครหนานหนิง เนื่องจากรัฐบาลกำลังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่ และกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ของนครหนานหนิง โดยโครงการ “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Information Harbor – CAIH) เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเมืองใหม่แห่งนี้
  • ในฐานะเมืองศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน “นครหนานหนิง” กำลังเร่งผลักดันการพัฒนาโครงการ CAIH โครงการสำคัญที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลัก ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการสร้าง “เส้นทางสายไหมข้อมูลสารสนเทศ” เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างจีนกับอาเซียนและขับเคลื่อนให้นครหนานหนิงเป็นเมืองเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคของจีนที่มุ่งสู่อาเซียน
  • ปัจจุบัน นครหนานหนิงกำลังเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะคลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ดาวเทียมเป่ยโต้ว การเงินระหว่างประเทศ เมืองอัจฉริยะ และการผลิตอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล และสังคมดิจิทัล
  • ปัจจุบัน “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เป็นย่านธุรกิจใหม่ที่มีวิสาหกิจชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุน และยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นย่านการเงินจีน-อาเซียน โดยเป็นศูนย์รวมสถาบันการเงินและการประกันภัยระดับชั้นนำ (Financial Street) และยุทธศาสตร์เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) และคาดว่าอีกไม่นานเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติเช่นเดียวกับเขตเมืองใหม่ผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้

 

“เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” (Wuxiang New District/五象新区) เป็นพื้นที่สำคัญที่น่าจับตามองของนครหนานหนิง เนื่องจากรัฐบาลกำลังให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่ และกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ของนครหนานหนิง โดยโครงการ “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Information Harbor/中国—东盟信息港) หรือ CAIH เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเมืองใหม่แห่งนี้

ในฐานะเมืองศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน “นครหนานหนิง” กำลังเร่งผลักดันการพัฒนาโครงการ CAIH โครงการสำคัญที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลัก ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการสร้าง “เส้นทางสายไหมข้อมูลสารสนเทศ” เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างจีนกับอาเซียน และขับเคลื่อนให้นครหนานหนิงเป็นเมืองเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคของจีนที่มุ่งสู่อาเซียน

ปี 2562 ในพื้นที่ของ CAIH มีการลงทุนสะสม 32 โครงการ และมีหลายโครงการที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้ว เช่น ศูนย์ดาวเทียมเป่ยโต่วจีน-อาเซียน (中国-东盟北斗/GNSS(南宁)中心) ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะจีน-อาเซียน (CASC i-Center/中国—东盟新型智慧城市协同创新中心) และศูนย์บิ๊กดาต้าของ China Mobile บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ในจีน

นอกจากนี้ มีบริษัทชั้นนำได้เข้าลงทุนจัดตั้งกิจการในพื้นที่แล้ว เช่น Huawei (华为) บริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีน INSPUR (浪潮集团) ผู้นำด้านคลาวด์คอมพิวติ้งในจีน iFLYTEK (科大讯飞) บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำ DtDream (数梦工场) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโซลูชันแนวใหม่ในเครืออาลีบาลา และ Cloudbae (云宝宝) ผู้ให้บริการบิ๊กดาต้าและผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาให้นครหนานหนิงก้าวไปสู่เมืองอัจฉริยะ

ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2563 อีกหลายโครงการสำคัญที่ได้ทยอยเริ่มการก่อสร้าง เช่น ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระหว่างประเทศของ China Telecom และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศจีน-อาเซียน ขณะที่บางโครงการได้เริ่มสายการผลิตแล้ว เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์คุนเผิง เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของหัวเหว่ย และเครื่องเซิร์ฟเวอร์และผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ INSPUR (浪潮集团)

ปัจจุบัน นครหนานหนิงกำลังเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัล โดยเฉพาะคลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เมืองอัจฉริยะ และการผลิตอัจฉริยะ คาดว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่สำคัญของจีนที่มุ่งสู่อาเซียน

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลายปีมานี้ รัฐบาลกว่างซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้ “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ของนครหนานหนิงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑล

ทั้งนี้ รัฐบาลกว่างซีได้เริ่มแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล และสังคมดิจิทัล โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต คลาวด์คอมพิวติ้ง เมืองอัจฉริยะ ดาวเทียมเป่ยโต้ว การผลิตอัจฉริยะ และศูนย์กลางการเงิน

ปัจจุบัน “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” เป็นสถานที่ที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เป็นย่านธุรกิจใหม่ที่มีวิสาหกิจชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุน มีอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย เป็นพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดยุทธศาสตร์เป็นย่านการเงินจีน-อาเซียน โดยเป็นแหล่งศูนย์รวมสถาบันการเงินและการประกันภัยระดับชั้นนำ (Financial Street) และยุทธศาสตร์เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ทั้งนี้ คาดว่าอีกไม่นานเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติเช่นเดียวกับเขตเมืองใหม่ผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา