แนวโน้มใหม่ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง “11.11” ประจำปี 2564

ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง “11.11” ปี 2564 ผู้บริโภคจีนมีพฤติกรรมบริโภคใหม่ ๆ เช่น

(1) สินค้าแบรนด์เนมจีนและสินค้าเกษตรจีนที่มีคุณภาพสูงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจีนมากที่สุด

(2) หลังจากที่จีนมีนโยบายให้แพลตฟอร์มออนไลน์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายขึ้น ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง “11.11” ของปีนี้ กลุ่มผู้สูงอายุในจีนมีใบสั่งซื้อมากที่สุดในเวลา 07.00น. และสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือมากที่สุด

(3) มีกลุ่มผู้บริโภคที่ “say no to 11.11” มากยิ่งขึ้น เช่น มีการตั้งกรุ๊ปปฏิเสธการช้อปปิ้งใน social media โดยมีสมาชิกประมาณ 300,000 แสนคน

แหล่งที่มา : https://www.chinanews.com/sh/2021/11-10/9605932.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา