ยูนนานพร้อมเปิดรถไฟจีน-ลาว โดยทดลองวิ่ง เปิดประมาณการอัตราค่าโดยสาร และตรวจรับด่านรถไฟโม่ฮานแล้ว

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มณฑลยูนนานได้ทดลองเดินรถไฟจีน-ลาวช่วงภายในมณฑลยูนนาน โดยใช้ขบวนรถไฟรุ่นฟู่ซิง (Fuxing Hao) หรือ “ยักษ์เขียว” ซึ่งปกติให้บริการในเส้นทางระหว่างนครคุนหมิงกับเมืองเหมิ่งจื้อในเขตฯ หงเหอของมณฑลยูนนาน โดยรถไฟขบวนทดลองได้เดินทางออกจากสถานีคุนหมิงในเวลา 07.52 น. ถึงสถานีสิบสองปันนาในเวลา 11.25 น. และถึงสถานีโม่ฮานในเวลา 12.25 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้น จึงเดินทางออกจากสถานีโม่ฮานในเวลา 15.00 น. เพื่อกลับไปยังสถานีสิบสองปันนา ก่อนจะเดินทางออกจากสถานีสิบสองปันนากลับคุนหมิงในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  ทั้งนี้ การเดินรถช่วงสถานีคุนหมิงถึงสถานียวี่ซีระยะทาง 79 กิโลเมตร กำหนดใช้ความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ในช่วงสถานียวี่ซีถึงสถานีโม่ฮานระยะทาง 507 กิโลเมตร กำหนดใช้ความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สื่อท้องถิ่นของมณฑลยูนนานได้รายงานข้อมูลประมาณการอัตราค่าโดยสารรถไฟจีน-ลาวช่วงภายในมณฑลยูนนานจากสถานียวี่ซีถึงสถานีโม่ฮาน โดยอ้างอิงหลักการคำนวณอัตราค่าโดยสารจากสถานีคุนหมิงใต้ถึงสถานียวี่ซีที่เปิดบริการอยู่ก่อนแล้ว  ทั้งนี้ รถไฟจีน-ลาวช่วงภายในมณฑลยูนนานเป็นการก่อสร้างส่วนต่อขยายจากสถานียวี่ซีถึงสถานีโม่ฮาน รวมทั้งในปัจจุบันยังไม่มีการประกาศอัตราค่าโดยสารรถไฟจากสถานียวี่ซีถึงสถานีโม่ฮานอย่างเป็นทางการ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ด่านรถไฟโม่ฮานได้ผ่านกระบวนตรวจรับของคณะทำงานด้านการตรวจรับระดับชาติจากสำนักงานบริหารจัดการด่านระดับชาติของจีน (National Office of Port Administration) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ด่านรถไฟโม่ฮานซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโม่ฮาน อำเภอเหมิ่งล่า เขตฯ สิบสองปันนา และเป็นสถานีหน้าด่านของจีนเชื่อมกับสถานีรถไฟบ่อเต็นของลาว มีสถานะเป็น “ด่านขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศผ่านระบบรางที่เปิดกว้างตลอดปี” อย่างเป็นทางการ ตามประกาศอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจีนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 อย่างไรก็ดี แม้ในทางกฎหมาย สถานีโม่ฮานจะได้ผ่านการตรวจรับเป็นด่านระหว่างประเทศของจีนแล้ว แต่จนถึงปัจจุบัน สถานีโม่ฮานยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้า โดยเฉพาะผลไม้และธัญพืช เป็นต้น

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/7w8-qPsFuQFGxIIVDwkucg
https://mp.weixin.qq.com/s/rgkJ_UM7H79hLPZUXqKI8g
https://mp.weixin.qq.com/s/qhczZB-zE7C9Vm2q9sfrwQ
http://gkb.customs.gov.cn/gkb/2691150/2691115/3662900/index.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา