Inside Innovation คลิปวิดีโอนำเสนอนวัตกรรมของจีน

โดย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.))

Inside Innovation ‘รถยนต์ไร้คนขับ 5G ของจีน’
สัมภาษณ์ คุณเควิน สวี (Kevin Xu) ผู้ก่อตั้งและรองประธานบริษัท NEOLIX
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เริ่มเผยแพร่คลิปวิดีโอ วันที่ 14 มกราคม 2564

NEOLIX เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ของจีน ตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง
ปี 2016 – เริ่มต้นธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนาด้านรถยนต์ไร้คนขับด้วยระบบ 5G Internet of Vehicle ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ และโรงงานผลิตรถยนต์อัตโนมัติระบบ L4-level เจ้าแรกของโลก ปัจจุบัน รถยนต์ไร้คนขับให้บริการขายอาหาร รักษาความปลอดภัย ขนส่งสิ่งของ ถูกใช้งานในประเทศจีนมากกว่า 30 เมือง และในต่างประเทศอีก 6 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย

เควิน สวี หุ้นส่วน และรองประธานบริษัท NEOLIX ให้ความเห็นว่า “คน” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะส่งผลให้ธุรกิจรวมถึง Startup จะประสบความสำเร็จ การรวมกลุ่มคนในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน AI 5G telecommunication การตลาด รวมถึงคนที่เคยทำงานกับภาครัฐบาล มาร่วมทีม ที่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะไปให้ถึง

ปัจจัยที่สอง คือ ความเร็วในการคิดและลงมือทำ ปัจจุบันมีธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับจำนวนมาก NEOLIX เป็นบริษัท Startup แรกๆที่ทำ ตั้งแต่ปี 2016 ในตอนนั้น คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นอนาคตและการเติบโตของธุรกิจนี้ วันนี้ Neolix จึงเป็นผู้นำในธุรกิจนวัตกรรมนี้

“คน คือ บุคคลที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 30 พฤษภาคม 2559