ทรงพระเจริญ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔� วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพั…

ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔�
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

�ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
�ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ� (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา