Science Technology Innovation Weekly No.11/2564

1. จีนเปิดตัวเทคโนโลยีไร้คนขับ สายหยานฟางปักกิ่ง

26 ธ.ค. 64 – จีนประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีไร้คนขับรถไฟฟ้าใต้ดินสายหยานฟาง (Yanfang) เป็นระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ จากการพัฒนาของบริษัท การรถไฟขนส่งมวลชนปักกิ่ง จำกัด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ ประหยัดพลังงาน และคุณภาพการบริการที่ดีกว่าเดิม โดยได้ยกเลิกพนักงานขับรถ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะไร้คนขับทุกวัน ปัจจุบันรถไฟฟ้าใต้ดินสายหยานฟาง(Yanfang) ให้บริการขนส่งผู้โดยสารเกือบ 26 ล้านคน ได้อย่างปลอดภัยและราบรื่น

2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีนจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมอาหารจีนโบราณ

28 ธ.ค. 64 – จีนจัดแสดงนิทรรศการ “วัฒนธรรมอาหารจีนโบราณ” ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีน เป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมอาหารที่ได้รับการคัดสรรมากกว่า 240 ชิ้น และได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยนำเสนอการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมอาหารจีนโบราณที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยนั้น ๆ และเป็นหนึ่งในนิทรรศการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและเจาะลึกชีวิตประจำวันของผู้คนในอดีตได้อย่างยอดเยี่ยม

3. นักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพที่มี ความละเอียดสูงสุดด้วยไอออนเดียว (single ion)

28 ธ.ค. 64 – มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน ประสบ-ความสำเร็จในการวิจัยอะตอมเย็นและการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงสุดด้วยไอออนเดียว โดยทีมวิจัยของนายกั๋ว กวงซาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาควอนตัมฟิสิกส์และการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการจำลองและการคำนวณควอนตัม และการวัดตำแหน่งของอะตอมที่แม่นยำ

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีอัตราการเติบโตถึง 62%

27 ธ.ค. 64 – รายงานการวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 2 ณ สิ้นปี 2021 แสดงถึงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรของจีนที่มีอัตราการเติบโตถึง 62% ในปัจจุบันและกำลังขึ้นสู่ระดับโลก โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบนโยบายที่มีการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี เสริมสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ และพัฒนาวิสาหกิจที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการเกษตร

5. ภาพถ่ายชุดแรกของ SDGSAT-1 ดาวเทียมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจีน

21 ธ.ค. 64 – ดาวเทียม SDGSAT-1 เป็นดวงแรกของโลกซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 17 ประการ ใน “วาระ 2030 สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้ส่งภาพถ่ายชุดแรกซึ่งใช้ระบบสร้างภาพที่แตกต่างกัน 3 แบบ คือ อินฟราเรด เรืองแสง และแบบหลายสเปกตรัมในการถ่ายภาพระยะไกล เพื่อกระตุ้นการแก้ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษยชาติและโลก

ที่มา

  • https://news.cctv.com/2021/12/26/ARTIF8IUr2bpRjcwBMNykUej211226.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.107
  • https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720377105705489575&wfr=spider&for=pc
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-12/13/content_527124.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-12/27/content_528137.htm?div=-1
  • https://www.innews.news/news.php?n=14094

ติดต่อเรา