1 ใน 23 อุตสาหกรรมห่วงโซ่สำคัญที่รัฐบาลส่านซีส่งเสริมและสนับสนุน – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

มณฑลส่านซีนอกจากจะเป็นหนึ่งในพื้นที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากพื้นที่ตะวันออกแล้ว ปัจจุบันยังได้ก้าวขึ้นมาเป็นมณฑลชั้นนำในภูมิภาคตะวันตกที่เป็นแหล่งรวมของวิสาหกิจชั้นนำทั้งจากในและต่างประเทศ

ล่าสุด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลส่านซี และสำนักงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลส่านซี ได้ประกาศส่งเสริมและสนับสนุน 23 อุตสาหกรรมห่วงโซ่สำคัญ (23 key industrial chains) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่

 

23 อุตสาหกรรมห่วงโซ่สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม

          23 สาขาอุตสาหกรรมห่วงโซ่สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม

11 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในระยะแรก 12 อุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริมในระยะถัดไป
1. อุตสาหกรรมเครื่องจักรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (CNC Machine Tools) 1. อากาศยานไร้คนขับเชิง (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
2. อุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้แสง (โฟตอน) (Photonics) 2. พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen energy)
3. อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aviation) 3. การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing – AM)
4. อุตสาหกรรมรถบรรทุกหนัก (Heavy-duty trucks) 4. การแปรรูปเหล็กชั้นสูง (Steel Deep-Processing)
5. อุตสาหกรรมการผลิตยาและชีวการแพทย์ (Biomedicines) 5. อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ Passenger Vehicles (New Energy)
6. อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปไทเทเนียม (Titanium and Alloy) 6. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
7. อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์แสดงผลแบบใหม่ (New-type Display Device) 7. การแปรรูปอาหารที่มีแร่ธาตุซิลีเนียม (Se-Enriched Food)
8. อุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรรวม (Integrated Circuits) 8.  การแปรรูปถ่านหินเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น (โอเลฟิน) (Coal to Olefin Deep Processing)
9. อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ (Solar Photovoltaic Energy) 9. การแปรรูปอลูมิเนียมแมกนีเซียมขั้นสูง (Aluminum Magnesium Deep-processing)
10. อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่งกำลังไฟฟ้า (Power Transmission and Transformation Equipment) 10. อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิคเมทริกซ์ (Ceramics Matrix)
11. อุตสาหกรรมนมและการแปรรูป (Dairy Products) 11. อุตสาหกรรมการผลิตเทอร์มินัลบล็อกและเทอร์มินัลบล็อกไฟฟ้า (Intelligent Terminals)
12. การผลิตเซ็นเซอร์ (Sensors)

ทั้งนี้ รัฐบาลมณฑลส่านซีตั้งเป้าสร้างรายได้จาก 23 อุตสาหกรรมข้างต้นให้ได้ 2.3 ล้านล้านหยวนภายในปี 2568

ส่องอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร CNC ของส่านซี

เครื่องจักร CNC หรือ Computer Numerical Control Machine หมายถึง เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยตัวเครื่องจะทำงานตามรูปแบบที่ได้รับคำสั่งภายในโปรแกรม เป็นเครื่องที่สามารถใช้งานได้กับหลากหลายภาษา นิยมใช้กับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความละเอียด แม่นยำ และมีการผลิตที่ซับซ้อนสูงมากเป็นพิเศษ

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร CNC ของมณฑลส่านซี ไม่เพียงได้รับการวางตัวให้เป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเป้าหมายการยกระดับผลงานการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร CNC โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานชั้นนำในพื้นที่ อาทิ (1) มหาวิทยาลับซีอานเจียวทง (2) สหพันธ์อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีมณฑลส่านซี และ (3) เขตเมืองใหม่ซีเสียน โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มฉินช่วงหยวน และกำหนดให้กลุ่ม Qinchuan Machine Tools Group (秦川集团)1 เป็นวิสาหกิจหัวเรือหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร CNC และอุปกรณ์ ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่ม Qinchuan Machine Tools Group ภายใต้แบรนด์ “汉工牌” ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องมือสำหรับการตัดกลึงที่มีความแม่นยำสูง มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 1,200 ล้านหยวน (หรือราวร้อยละ 10 ของตลาดในจีน)1

 

ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร CNC ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

รัฐบาลมณฑลส่านซี ตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรมการผลิตจักร CNC ของส่านซีอย่างครบวงจร จากอดีตที่เป็นผู้นำการผลิตเครื่องและชิ้นส่วนของ CNC ที่สำคัญของประเทศ ไปสู่ศักยภาพกลางน้ำ คือ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อุตสาหกรรมหลักของมณฑลต้องการ อาทิ ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมรถราง อุตสาหกรรมขึ้นรูปและการพิมพ์สามมิติ รวมไปถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำในกลุ่มการวิจัย การพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีในระบบการควบคุม CNC ที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ เป็นต้น

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่านซียังได้นำแนวคิดการให้บริการ “แพลตฟอร์มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน” (共性技术研发平台) มาใช้ ที่ผ่านมา โมเดลในลักษณะนี้ประสบความสำเร็จมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม (1) การวิจัยและพัฒนาด้านแสงและโฟตอน (Transient Optics and photonics) (2) วัสดุโลหะ (Metallic materials) (3) เซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม (Semiconductor and integrated circuit) และ (4) เครื่องจักร CNC และอุปกรณ์คุณภาพสูง (High grade CNC machine tool)

 

เรียนจากผู้รู้ สู่โอกาสความร่วมมือกับไทย

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2564 นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานการประชุม 2021 Shaanxi Information Exchange Conference for International Cooperation & Conservation Conference for International Cooperation on the Industrial Chain of CNC Machine Tools (2021 陕西省外事信息对接会暨数控机床产业链国际合作专题对话会) ณ ศูนย์ประชุมเขตเมืองใหม่ซีเสียน ซึ่งเป็นการเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของส่านซีผ่าน 23 อุตสาหกรรมหลัก

โดยเน้นที่อุตสาหกรรมเครื่องจักร CNC ที่ส่านซีมีความเชี่ยวชาญ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สะท้อนถึงความต้องการร่วมมือกับนานาชาติที่มีความต้องการเครื่องจักรตลอดจนผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมข้างต้นฯ

จากเวทีการประชุม ยังได้สะท้อนความต้องการของวิสาหกิจส่านซีที่ไม่เพียงเฉพาะในด้านโอกาสและความร่วมมือ แต่รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแรงงานทักษะ การฝึกอบรมและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC ที่ต้องใช้ความชำนาญสูง ซึ่ง ซึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนในลักษณะเดียวกัน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย อยู่ระหว่างประสานจัดทำกำหนดการเดินทางเยืองเมืองเป่าจี ตามคำเชิญของสำนักงานการต่างประเทศเมืองเป่าจีในช่วงต้นปี 2565 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกัน โดยมีแผนจะเข้าเยี่ยมชมและพบหารือกับผู้บริหารของวิสาหกิจที่เป็นเป้าหมายและสนใจที่จะไปลงทุนในประเทศไทยด้วย ซึ่งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอานจะได้ติดตามพัฒนาการมานำเสนอแก่ท่านผู้อ่านในโอกาสต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://gxt.shaanxi.gov.cn/ygzdt/70398.jhtml
  2. https://shaanxi.china.com/news/20000876/20211115/25478925.html
  3. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1716473818958697853&wfr=spider&for=pc
  4. https://mp.weixin.qq.com/s/3wqaRm-5KC0DFblRegXtXg

 

 

___________

  1. กลุ่มบริษัท Qinchuan Machine Tools Group ถือเป็นวิสาหกิจชั้นนำของจีนในด้านการผลิตเครื่อง CNC ที่มีความแม่นยำสูง เครื่องจักรไฮดรอลิก และเครื่องจักรเพื่อการขึ้น/หล่อรูป โดยในปี 2563 บริษัทสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 9,218 ล้านหยวน โดยมีสัดส่วนการผลิตเครื่องจักร CNC ด้วยหุ่นยนต์ประเภท Two-Stage Gearing with High Precision มากเป็นอันดับ 1 ของจีน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีฐานการวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเอง มีนักวิจัยระดับชาติรวมถึงนักวิจัยเฉพาะทางมากกว่า 2,000 คน มีโรงงานการผลิตกระจายตามเมืองใหญ่ของจีน และมีผู้ใช้บริการมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทย) ปัจจุบันยังได้ก่อตั้งศูนย์การผลิตเครื่องมือกลึงแบบ 5 แกน    (5 Axis turning milling Machine Center) เพื่องานที่มีความซับซ้อนและต้องการความแม่นยำสูง โดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา