Science Technology Innovation Weekly No.2/2565

1. งานสัมมนาศิลปะวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตประจำปี 2021

10 ม.ค. 65 – งานสัมมนาศิลปะวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตประจำปี ค.ศ. 2021 จัดขึ้นที่ชุมชนศิลปะปักกิ่ง 798 หรือ Beijing 798 Art Zone โดยได้เชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ดาราศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่น ๆ รวมถึงศิลปินร่วมสมัยจำนวนมากมาร่วมเสวนาข้ามพรมแดนในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างเทคโนโลยีกับผู้คนในแนวอภิปรัชญา” โดยหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และศิลปะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทิศทางการพัฒนานิเวศวิทยาทางสังคมและนิเวศวิทยาทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล


2. 10 อันดับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพในปี 2021

11 ม.ค. 65 – จีนเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพที่สำคัญที่สุด 10 รายการ ประจำปี ค.ศ. 2021 อาทิ การสังเคราะห์สารอาหารจากคาร์โบไฮเดรตจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การคัดเลือกพันธุ์แบบเฉพาะเจาะจงกับข้าวป่าเซลล์ผสม การรักษามะเร็งโพรงจมูก ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาของเซลล์ประสาทการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินอพยพของนก และงานวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อและการแพร่กระจายข้ามสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ฯลฯ


3. บันทึกความสำเร็จและแผนในอนาคตของอุตสาหกรรมอวกาศจีน

12 ม.ค. 65 – ปี 2021 จีนปล่อยยานอวกาศจำนวน 55 ครั้ง สร้างสถิติสูงสุดอันใหม่ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นการปล่อยด้วยจรวดขนส่งลองมาร์ช จำนวน 48 ครั้ง จรวดขนส่งไคว่โจว-1 จำนวน 4 ครั้ง จรวดขนส่งซีอีอาร์อีเอส-1 จำนวน 1 ครั้ง และจรวดขนส่งพาณิชย์เอสคิวเอ็กซ์-1 จำนวน 2 ครั้ง และในปี 2022 จีนมีแผนที่จะปล่อยยานอวกาศมากกว่า 40 ครั้ง รวมถึงการปล่อยยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นไปด้วย


4. เร่งสร้างศูนย์นวัตกรรมในเขตนครฉงชิ่งและมณฑลอานฮุย

13 ม.ค. 65 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ประกาศสนับสนุนเขตนครฉงชิ่งและมณฑลอานฮุย จัดตั้งเขตสาธิตนวัตกรรมอิสระแห่งชาติและเขตพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสูงแห่งชาติ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยแผนในปี ค.ศ. 2025 ฉงชิ่งจะเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่งและจะเป็นเมืองที่สำคัญของการวิจัยแหล่งกำเนิดรังสีและนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันตก และมีแผนเร่งสร้างเขตสาธิตนวัตกรรมมณฑลอานฮุย เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สำคัญในการพัฒนาร่วมกันของพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี


5. จีนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา SMEs ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก

14 ม.ค. 65 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ประกาศแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน “แผนพัฒนาฯ 5 ปีฉบับที่ 14” ที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและเพิ่มจำนวนวิสาหกิจ SMEs เป็น 200,000 ราย มุ่งเน้นการปรับรูปแบบการระดมทุนให้เหมาะสมและการลดภาษีเงินได้ ปรับปรุงนโยบายและมาตรการ รวบรวมและบ่มเพาะผู้ที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาระบบการจัดการองค์กร ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง

ที่มา

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-01/10/content_528808.htm?div=-1

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-01/11/content_528855.htm?div=-1

https://news.cctv.com/2022/01/12/ARTIFUi10DstgCzLPuBK8day220112.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.16

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-01/13/content_528922.htm?div=-1

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-01/14/content_528987.htm?div=-1

ติดต่อเรา