Science Technology Innovation Weekly No.15/2565

1. ภารกิจ “เสินโจว-13” สร้างสถานีอวกาศเสร็จสิ้นในเวลา 6 เดือน

18 เม.ย. 65 – สนง. วิศวกรรมอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีน (CMSEO) รายงานว่า ทีมนักบินอวกาศจีนในภารกิจเสินโจว-13 เสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจระยะเวลา 6 เดือนแล้ว และเดินทางกลับถึงโลกอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 65 สำหรับในครึ่งปีหลังของปี 2565 จีนจะเปิดตัวโมดูลหลักอีกสองโมดูล คือ เวิ่นเทียนและเมิ่งเทียน เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการของนักบินอวกาศในการดำเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค และจะส่งยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-14 และเสินโจว-15 ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ เพื่อดำเนินการศึกษาและทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงต่อไป

2. ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีน ทะลุ 10.33 ล้านคัน

20 เม.ย. 65 – ก. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน รายงานว่า จำนวนกรรมสิทธิ์ถือครองยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนอยู่ที่ 10.33 ล้านคัน ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลจีนทำให้ยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนที่พุ่งสูงขึ้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและน่าจับตาของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดเชื้อเพลิง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รัฐบาลจะยังคงสานต่อความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

3. โมดูลเวิ่นเทียนและเมิ่งเทียน ประกอบกันเป็นรูปทรงตัว T ในปีนี้

21 เม.ย. 65 – จีนวางแผนก่อสร้างสถานีอวกาศในวงโคจรให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2565 ด้วยการดำเนินงานตามภารกิจหลักที่สำคัญสำหรับการส่งยานอวกาศและโมดูล ได้แก่ (1) ยานบรรทุกสัมภาระเทียนโจว-4 ในเดือน พ.ค. (2) ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-14 ในเดือน มิ.ย. (3) โมดูลห้องปฏิบัติการเวิ่นเทียนในเดือน ก.ค. และ (4) โมดูลห้องปฏิบัติการเมิ่งเทียน ในเดือน ต.ค. สำหรับโมดูลห้องปฏิบัติการทั้งสามส่วน ได้แก่ โมดูลเทียนเหอ โมดูลเวิ่นเทียน และโมดูลเมิ่งเทียน จะประกอบกันเป็นรูปตัวที (T) เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานหลักของนักบินอวกาศในวงโคจร และสามารถดำเนินการทดลองในด้านต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์อวกาศ เวชศาสตร์อวกาศ และการสำรวจอวกาศ

4. ข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง วท.จีน และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน

21 เม.ย. 65 – ก. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน (China Development Bank) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามบันทึกข้อตกลงฯ ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการความร่วมมือเชิงลึกเพื่อผลักดันงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญต่าง ๆ ในทุกมิติ ได้แก่ การส่งเสริมและการพัฒนากําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กร

5. นักวิจัยจีนเผยกลไกใหม่ในการเพิ่มผลผลิตข้าว

22 เม.ย. 65 – ทีมวิจัยจากสถาบันพันธุศาสตร์และชีววิทยาพัฒนาการ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Institute of Genetics and Developmental Biology) เปิดเผยกลไกสำคัญทางชีวโมเลกุลที่มีผลต่อจำนวนเมล็ดและน้ำหนักของเมล็ดข้าว โดยทีมงานได้ศึกษายีน IPA1 ซึ่งเป็นยีนที่สำคัญในควบคุมลักษณะจำนวนเมล็ดข้าวต่อรวง และค้นพบหน่วยทางพันธุกรรม IPA1-Pro10 ที่สามารถควบคุมลักษณะของต้นพืช และการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นข้าว ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ จะมีความต้านทานและทนทานต่อโรค สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 15.9% เมื่อเทียบกับพันธุ์อื่น โดยผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “Nature Biotechnology” เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65

  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-04/18/content_533821.htm?div=-1
  • https://news.cctv.com/2022/04/20/ARTIHQy9jz5MqyMo4JqE8vzJ220420.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.36
  • https://news.cctv.com/2022/04/21/ARTI3id87OKgUAy0VaDDLYcV220421.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.5
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-04/21/content_533980.htm?div=-1
  • https://news.cctv.com/2022/04/22/ARTIiCkg55XKJJPREanz1ygC220422.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.EeCXS9523EQ2.4

ติดต่อเรา