Science Technology Innovation Weekly No.19/2565

1. จีนพบฟอสซิลไดโนเสาร์ อายุ 125 ล้านปี

16 พ.ค. 65 – พิพิธภัณฑ์บายันนูร์ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน รายงานการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ในสภาพเกือบสมบูรณ์ อายุประมาณ 125 ล้านปี ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่วัดฉู๋ลู่ เขตอูลาเท่อโฮ่วฉี ฟอสซิลที่พบนี้ เป็นฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุ์ “อิกัวโนดอน (Iguanodon)” เป็นหนึ่งในกลุ่มของไดโนเสาร์กินพืช มีขาหลังใหญ่และแข็งแรง ในปลายยุคจูแรสซิกและต้นยุคครีเทเชียส สันนิษฐานจากฟอสซิลโครงกระดูกขนาดใหญ่ พบว่าไดโนเสาร์ตัวนี้น่าจะอยู่ในช่วงโตเต็มวัย

2. อนุมัติโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของจีน 270 ล้านหยวน

17 พ.ค. 65 – โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา มณฑลเจียงซี นำโดย Jiangxi Jimin Care Group มหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่ง ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแห่งชาติ 4 แห่ง ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ 2 แห่ง และบริษัทเภสัชกรรม 9 แห่ง เพื่อพัฒนาผลิตยาของจีนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการอนุมัติเงินลงทุนรวม 270 ล้านหยวน (รัฐบาลกลางสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 65.4778 ล้านหยวน) เป็นโครงการหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ที่ได้รับทุนสนับสนุนสูงที่สุดและมีจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมมากที่สุดในช่วง “แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 13”

3. อัตราการลงทะเบียนเรียนระดับอุดมศึกษาจีนปี 2021 เพิ่ม 57.8%

18 พ.ค. 65 – กรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจีน รายงานว่า “ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยจำนวนนักศึกษามากกว่า 44.3 ล้านคนที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีอัตราการลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.8 ในปี ค.ศ. 2021 เทียบกับร้อยละ 30 ในปี ค.ศ. 2012 สะท้อนถึงความสำเร็จของการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 18 เมื่อปี ค.ศ. 2012 ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ และบ่มเพาะผู้มีความสามารถสูงด้านนวัตกรรมจำนวนมาก

4. พิพิธภัณฑ์เมืองซูโจวจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์สากล

18 พ.ค. 65 – วันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์สากล พิพิธภัณฑ์เมืองซูโจวมณฑลเจียงซู ได้จัดแสดงศิลปะจีนโบราณ ภาพวาดจีนโบราณ อักษรจีนวิจิตร และงานฝีมือประดิษฐ์ต่าง ๆ เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นว่าพิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสถึง “ขุมพลังแห่งการเรียนรู้” ของพิพิธภัณฑ์

5. จีนพบ ‘ต้นไม้สูงสุด’ 83.2 เมตร ในทิเบต

19 พ.ค. 65 – สถาบันพฤกษศาสตร์ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน รายงานว่า ระหว่างการสํารวจเพื่อวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ครั้งที่ 2 ของจีน พบต้นไม้สายพันธุ์เฟอร์อวิ๋นหนานหวงกั่ว (Abies ernestii var. salouenensis) สูง 83.2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 207 เซนติเมตร ในป่าดงดิบขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอฉาว เขตปกครองตนเองทิเบต ทำลายสถิติต้นไม้สายพันธุ์ปินัส ภูฏานนิกา (Pinus bhutanica) หรือ สนขาวภูฏาน (Bhutan white pine) ในเขตปกครองตนเองทิเบต ซึ่งสูง 76.8 เมตร

  • https://www.zghy.org.cn/item/546670210803793920
  • https://www.zghy.org.cn/item/544855921507926016
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-05/18/content_535280.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-05/18/content_535287.htm?div=-1
  • https://news.cctv.com/2022/05/19/ARTIvdOIKdjn4NvnAq5yegvu220519.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.15

ติดต่อเรา