Science Technology Innovation Weekly No.37/2565

  1. จีนพัฒนาศาลอัจฉริยะในการตัดสินคดี

19 ก.ย. 65 – จีนพัฒนาระบบศาลอัจฉริยะ หรือศาลอินเทอร์เน็ต (Internet courts) สำหรับคดีพิพาทเพื่อลดปริมาณงานสำหรับมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดี เมื่อปี ค.ศ. 2017 จีนเริ่มนำระบบศาลออนไลน์มาใช้ครั้งแรกที่นครหางโจว ปี ค.ศ.2018 ที่กรุงปักกิ่งและกวางโจว ศาลอัจฉริยะนี้ใช้ระบบ AI และเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยในการตัดสินคดี ซึ่งผู้ร้องทุกข์สามารถลงทะเบียนคำร้องทางอินเทอร์เน็ตและเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนออนไลน์ และสื่อสารเรื่องราวและคำวินิจฉัยต่าง ๆ ให้กับคู่กรณี

  1. จีนส่งเสริมไบโอเจ็ท (Biojet) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการบิน

19 ก.ย. 65 – Sinopec Zhenhai Refining and Chemical Co., Ltd. พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพหรือไบโอเจ็ท (Biojet) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกและเป็นการสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 50% เป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญที่ช่วยให้สายการบินลดการปล่อยคาร์บอน จากน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล เมื่อปี ค.ศ. 2011 สายการบินแอร์ ไชน่าดำเนินการบินที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแบบหมุนเวียนได้เป็นครั้งแรกในสนามบินนานาชาติโส่วตูของกรุงปักกิ่ง และต่อมา เครื่องบินโบอิ้ง 787 ของเที่ยวบิน HU497 ของสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ จากสนามบินนานาชาติโส่วตูของกรุงปักกิ่งไปเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดยใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นครั้งแรกของโลก จีนมีเป้าหมายเป็นผู้นำเชื้อเพลิงชีวภาพระดับโลก

  1. สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรและป่าไม้กรุงปักกิ่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

21 ก.ย. 65 – สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรและป่าไม้กรุงปักกิ่ง วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เช่น กะหล่ำปลีจีน “จิงชิว -3” ที่กลายเป็นพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนเหนือและตอนใต้ พัฒนาพันธุ์แตงโม “จิงชิน -2” สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร และพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด “จิงเคอ-968” ที่ให้แป้งข้าวโพดที่มีแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธุ์ข้าวโพดชั้นนำที่นิยมปลูก โดยมีขนาดพื้นที่ปลูกประจำปีมากกว่า 20 ล้านไร่ ทั่วประเทศจีน เมล็ดพันธุ์เป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงทางอาหารของจีน

  1. อุตสาหกรรมแร่หายากของจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาใหม่

21 ก.ย. 65 – แร่แรร์เอิร์ธ (Rare-Earth) หรือกลุ่มแร่หายาก คือแร่ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี เส้นใยแก้วนำแสง แม่เหล็ก หุ่นยนต์อัจริยะ และรถยนต์ อัจริยะ เป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญในการเจรจาทางการค้าของจีน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.2021 มีการจัดตั้งกลุ่มบริษัทแร่แรร์เอิร์ธจีนจำกัด (China Rare Earth Group Co., Ltd) ที่เมืองกั้นโจว มณฑลเจียงซี และต่อมาวันที่ 21 กันยายน ค.ศ.2022 ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทแร่แรร์เอิร์ธจีนจำกัดและกลุ่มบริษัทแร่มณฑลเจียงซี (Jiangxi Copper Group Co., Ltd.) ขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหนานชาง และเมืองกั้นโจว เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ธาตุหายาก เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัย รวบรวมทรัพยากรเชิงนวัตกรรม เสริมการวิจัยรวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวัสดุใหม่ ทำให้ห่วงโซ่ธุรกิจแร่แรร์เอิร์ธมีความคล่องตัวมากขึ้นและเชื่อมกับแวดวงอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ข้อมูล ณ ปี ค.ศ. 2022 จีนผลิตและมีปริมาณสำรองแร่แรร์เอิร์ธมากที่สุดในโลก ขณะที่สหรัฐอเมริกา เป็นอันดับที่ 7

  1. ศูนย์ข้อมูลใต้ท้องทะเลของจีน

22 ก.ย. 65 – ศูนย์ข้อมูลใต้ทะเลเชิงพาณิชย์ไห่หลานซิ่น กลายเป็น “โครงสร้างพื้นฐานทางทะเลใหม่” ในการสนับสนุนโครงการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและก่อสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานทางภาคใต้ของจีน ศูนย์ข้อมูลใต้ทะเลไห่หลานซิ่น ประยุกต์ใช้ “Smart Ocean + Smart Navigation” ได้อย่างแม่นยำ เป็นประโยชน์ต่อการขนส่งด้วยเรืออัจฉริยะ ซึ่งการนำ Data Center ลงใต้ทะเล มีข้อได้เปรียบกว่างวางไว้บนบก ดังนี้ 1. กระเเสน้ำใต้ทะเลสามารถนำมาปั่นไฟให้พลังงานเพียงพอกับ Data Center ให้ใช้งานได้ทั้งระบบ 2. ความเย็นจากน้ำทะเลช่วยลดความร้อนอุปกรณ์ภายใน Data Center โดยไม่ต้องติดตั้งระบบหล่อเย็นเพิ่มเติม ซึ่งระบบหล่อเย็นของ Data Center บนบกใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก และเนื่องจากระบบไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย์ อุณหภูมิใต้น้ำที่เย็นช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-09/19/content_541788.htm?div=-1
  • https://news.cctv.com/2022/09/19/ARTIr3mV8EUPJbTAGyupbtX9220919.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.13
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-09/21/content_541882.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-09/22/content_541948.htm?div=-1
  • https://www.zghy.org.cn/item/593501905318006784
ติดต่อเรา