Science Technology Innovation Weekly No.40/2565

1. นักวิทย์ฯ จีนวาดแผนที่ซูเปอร์แพน-จีโนมหนอนไหมครั้งแรกของโลก

9 ต.ค. 65 – มหาวิทยาลัยเซาธ์เวสต์ได้เผยแพร่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด ทีมงานของ State Key Laboratory of Genome Biology of Silkworm ได้ทำการวิเคราะห์จีโนมของทรัพยากรเชื้อจุลินทรีย์ขนาดใหญ่ของไหม และเป็นครั้งแรกในโลกที่ได้วาดแผนที่ซูเปอร์แพน- จีโนม (super pan-genome) ของหนอนไหม และได้สร้างธนาคารยีน “หนอนไหมดิจิทัล” ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งผลักดันการวิจัยทางพันธุกรรมของหนอนไหมจีนสู่ขั้นตอนการออกแบบพันธุ์ แผนที่ซุปเปอร์แพน-จีโนมของการพัฒนาครั้งนี้เป็นผลรวมของข้อมูลจีโนมทั้งหมดของสปีชีส์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการวิจัยจีโนมเชิงหน้าที่เชิงลึกและนวัตกรรมของเชื้อพันธุ์พืช

2. โครงการปรับปรุงโภชนาการให้ประโยชน์ 350 ล้านคนในชนบท

9 ต.ค. 65 – กระทรวงศึกษาธิการจีนกล่าวว่า ในปี 2564 โครงการปรับปรุงโภชนาการสำหรับนักศึกษาภาคบังคับในชนบท ให้ประโยชน์ต่อนักเรียน 350 ล้านคน นับตั้งแต่การประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 18 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงการคลัง คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงโภชนาในพื้นที่นำร่องพื้นที่ต่างๆ ได้ปรับปรุงสุขภาพทางโภชนาการและสมรรถภาพทางกายอย่างเห็นได้ชัด โครงการปรับปรุงโภชนาได้ส่งแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา การขจัดความยากจนที่ก้าวหน้า และ การดำเนินกลยุทธ์การฟื้นฟูชนบท การวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของประเทศ การสร้างประเทศการศึกษาที่เข้มแข็งและจีนที่เข้มแข็ง

3. การรถไฟแห่งชาติปรับแผนที่การดำเนินงานรถไฟในไตรมาสที่สี่

10 ต.ค. 65 – ตั้งแต่เวลา 0:00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม การรถไฟแห่งชาติจะดำเนินการแผนที่ การดำเนินงานรถไฟสำหรับไตรมาสที่สี่ หลังจากการปรับแผนที่แล้ว รถไฟโดยสารได้ดำเนินการทั้งหมด 5,286 คู่ตลอดเส้นทาง เพิ่มขึ้น 21 คู่เมื่อเทียบกับแผนที่ปัจจุบัน รถไฟบรรทุกสินค้าดำเนินการ 10,829 คู่ เพิ่มขึ้น 41.5 คู่เมื่อเทียบกับแผนที่ปัจจุบัน และจะปรับปรุงความสามารถ ในการขนส่งสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นการรับประกันการขนส่งที่แข็งแกร่งสำหรับ การดำเนินงานที่มั่นคงของเศรษฐกิจของประเทศ

4. นักวิชาการจีนอธิบายเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ

10 ต.ค. 65 – นักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์อธิบายว่า วัยรุ่น ผู้หญิง และผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีปัญหาเรื่องการนอน การใช้โทรศัพท์มือถือในระยะยาวของวัยรุ่นอาจทำให้เกิดปัญหาการนอนหลับได้ ยังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากเนื่องจากเหตุผลทางสรีรวิทยา เหตุผลใน การทำงานบ้าน ความกดดันในการทำงาน ปัญหาการนอนหลับ จึงพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรพยายามจัดการงานของคุณในระหว่างวัน และให้กำหนดเวลาพักใน แต่ละวัน การอดนอนในระยะยาวจะรบกวนการเผาผลาญไขมันในเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง อีกทั้งการอดนอนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็น โรคอัลไซเมอร์

5. ค้นพบเห็ดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้กิน

10 ต.ค. 65 – เห็ดสายพันธุ์ใหม่ชื่อ “Cantharellus Albopileatus” ถูกค้นพบในเจ้อเจียงและไห่หนานในประเทศจีน การค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Frontier in Microbiology เจ้าหน้าที่ของ Zhejiang Tianmushan National Nature Reserve Administration กล่าวว่าการค้นพบสายพันธุ์ใหม่มีความสำคัญทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการปกป้องระบบนิเวศน์และการวิจัยวิวัฒนาการทางชีววิทยา และยังพิสูจน์ว่าระบบนิเวศในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมีความเสถียรและอุดมสมบูรณ์ โดยนักวิชาการกล่าวว่า ปัจจุบันความเข้าใจเกี่ยวกับเห็ดสายพันธุ์ใหม่นี้ยังค่อนข้างจำกัด จึงไม่แนะนำให้บริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียง

  • http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202210/98d776342a884baaa190ebcaa387738f.shtml
  • http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202210/32614c084d634029b7181f9d1af25669.shtml
  • http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202210/bda7d30223c44569a366be36a622e38c.shtml
  • http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202210/8d040e929b544c72b4a0a7df1a941437.shtml
  • http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202210/0117ff88075f45e9982b0dbc945c4290.shtml

ติดต่อเรา