วันที่11มีนาคม2563 ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดCOVID-19 เป็น…

วันที่11มีนาคม2563 ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดCOVID-19 เป็นการแพร่ระบาดทั่วโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ซึ่งเราเรียกว่า Pandemic หมายถึงมีการระบาดทั่วโลกแล้วตอนนี้ /ขณะที่อิหร่าน ยืนยันออกมาอีกว่า “รองประธานาธิบดีคนที่1 ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ และมีคณะรัฐบาลอย่างน้อย3คนที่ติดเชื้อแล้วตอนนี้”

.

สถานการณ์ล่าสุด มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวม 121,628ราย เสียชีวิต 4,387ราย จาก114ประเทศ(และดินแดน)

โดย WHOระบุผ่าน Twitterทางการว่า “จาก114ประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ 90%มาจาก4ประเทศ ได้แก่ จีน อิตาลี อิหร่าน และเกาหลีใต้” โดยจีนและเกาหลีใต้มีแนวโน้มดีขึ้น

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกแบ่งเป็น

จีน : ติดเชื้อ 80,969ราย เสียชีวิต 3,162ราย หายดี 61,669ราย กำลังรักษาตัวในรพ. 16,138ราย

สำหรับจีน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ใยตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยมีอย่างน้อย83รายในขณะนี้ โดยมาจากอิตาลีและอิหร่านมากที่สุด

นอกจีน: ติดเชื้อ 40,659ราย เสียชีวิต 1,225ราย หายดี 5,284ราย กำลังรักษาตัวในรพ. 34,150ราย

โดยผู้ติดเชื้อนอกจีน มากที่สุด3อันดับแรก ได้แก่

1. อิตาลี
ติดเชื้อ 10,283ราย เสียชีวิต 631ราย หายดี 1,004ราย

โดยจีนได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ต่ออิตาลีแล้ว

2. อิหร่าน
ติดเชื้อ 9,000ราย เสียชีวิต 354ราย หายดี 2,959ราย

ล่าสุดมีรายงานออกมาจากPeople’s Dailyโดยอ้างอิงข้อมูลจากสื่ออิหร่าน ว่า “รองประธานาธิบดีคนที่1 นาย Eshaq Jahangiri ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ” ทำให้ตอนนี้อิหร่านมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายรายที่ติดเชื้อ และมีอย่างน้อย3รายที่เป็นคณะรัฐบาล

3. เกาหลีใต้
ติดเชื้อ 7,755ราย เสียชีวิต 65ราย หายดี 288ราย

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา