สนามบินอี๋ชางซานเสีย มณฑลหูเป่ย ประกาศยกเลิกไฟล์ทบินทั้งขาเข้าและขาออก ในวันพรุ่…

สนามบินอี๋ชางซานเสีย มณฑลหูเป่ย ประกาศยกเลิกไฟล์ทบินทั้งขาเข้าและขาออก ในวันพรุ่งนี้ (26 มกราคม 2563) : อีกหนึ่งความพยายามลดการแพร่ไวรัสโคโรนาชนิดใหม่

โดยผู้ที่ซื้อตั๋วแล้ว สามารถขอ Refund ได้ที่สายการบิน

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา