รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย …

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

🇹🇭ประเทศไทย
😷ผู้ติดเชื้อสะสม 2,989 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย)
▶️เสียชีวิตรวม 55 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย)

▶️รักษาหายป่วยแล้ว 2,761 ราย (92.37%) เพิ่มขึ้น 14 ราย

▶️ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ (State Quarantine)

🟢กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220 ราย), นนทบุรี (157 ราย), ยะลา (118 ราย), สมุทรปราการ (114 ราย), ชลบุรี (87 ราย), ปัตตานี (79 ราย), สงขลา (44 ราย), เชียงใหม่ (40 ราย) , ปทุมธานี (39 ราย) , นราธิวาส (29 ราย) และนครปฐม (22 ราย) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 85 ราย

🟢ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
🔷มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
⚪️ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
🟢ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 34 จังหวัด
🟡ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 20 จังหวัด
🟠ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 13 จังหวัด

📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

📄ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็นขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา