สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

🇸🇬 “สิงคโปร์ ขยายเวลามาตรการเข้มงวด Circuit Breaker ต่อไปอีก 4 สัปดาห์ จนถึง 1 มิถุนายน 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19”

📖นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ แถลงต่อประชาชนในวันนี้ว่า “จำนวนผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง📈โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานชาวต่างชาติ ดังนั้นเพื่อควบคุมการระบาดและป้องกันในเชื้อแพร่กระจายในวงกว้าง รัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นอีกหลังจากที่ได้ประกาศใช้ Circuit Breaker ไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย
▶️ให้ประชาชนอยู่กับบ้านมากขึ้นอีกให้ออกจากบ้านเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ออกไปหลายคนและรีบกลับบ้านโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ
▶️เพิ่มมาตรการควบคุมจุดที่อาจแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย (hot spots) เช่น ตลาดสด โดยควบคุมการเข้าออกตลาดและลดจำนวนคนที่ใช้บริการ
▶️เพิ่มการปิดกิจการต่างๆ เพื่อลดคนไปทำงานลงไปอีก ซึ่งอาจจะมีผลต่อกิจกรรมหรือบริการที่สำคัญ”

📢ในการนี้ สิงคโปร์ได้ประกาศขยายเวลามาตรการเข้มงวด Circuit Breaker ต่อไปอีก 4 สัปดาห์ จนถึง 1 มิถุนายน 2563
.
📲จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น😷 ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์ +1,111 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,125 ราย)
-อินโดนีเซีย +375 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,135 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +140 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,599 ราย)
-มาเลเซีย +57 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,482 ราย)
-ไทย +19 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,811 ราย)
-พม่า +8 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 119 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย :
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา