อพวช. รับมอบ หน้ากากอนามัย จาก Beijing International Science ans Service Center (BISSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

25 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัย ที่ Beijing International Science and Service Center (BISSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบให้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน้ากากอนามัยจาก BISSC ส่งถึงประเทศไทย โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ติดต่อเรา