สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

🇸🇬สิงคโปร์ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ยอดรวมกว่า 5,000 รายแล้ว
▶️ 2 วันเพิ่มรวมถึง 1,351 ราย (เมื่อวาน 728 รายและวันนี้ 623 ราย)
🇲🇨อินโดนีเซีย ยอดรวมกลับมาสูงกว่าฟิลิปปินส์
.
จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
.
-สิงคโปร์ +623 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,050 ราย)
-อินโดนีเซีย +407 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,923 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +218 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,878 ราย)
-มาเลเซีย +69 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,251 ราย)
-ไทย +28 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,700 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 85 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

💡การวิเคราะห์ผู้ติดเชื้อตามสถานะ ยอดสะสม หาย รักษาอยู่ เสียชีวิต ของแต่ละประเทศ นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย
(สถานะ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563)

📚ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา