สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาค…

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
⭕️ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,651 ราย ใน 61 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 127 ราย)
-อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 1,317 ราย
-อาการรุนแรง 23 ราย
-หายแล้ว 324 ราย
⭕️เสียชีวิต 10 ราย
📲แหล่งข้อมูล : แผนที่แสดงจังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันสะสมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ศูนย์ ศบค.)
.
⭕️ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI) 17,779 ราย
– พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 8,021 ราย
– อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 7,468 ราย
-สังเกตอาการ 2,290 ราย
.
📲ที่มา : กรมควบคุมโรค Update ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น.
📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-18ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา