คาดการณ์ผลของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอังกฤษ โดย…

📜คาดการณ์ผลของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอังกฤษ 🇬🇧

⏺โดยวิธี Computer simulation and modeling แล้วเอามาเทียบกับจำนวนเตียงของไอซียูที่จะเอามารักษาผู้ป่วยหนักได้
🕹 เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science

💡นักวิจัยพบว่า ถ้าไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้ระบาดอย่างรวดเร็วไปเรื่อยๆ สถานการณ์จะเลวร้ายที่สุด (worst case scenario)
👉🏻จำนวนผู้ป่วยหนักจะเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าจำนวนเตียงของ ICU ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน และ
📈จะขึ้นสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน โดยในตอนนั้นจะเกินกำลังของ ICU 30 เท่า (แปลว่าผู้ป่วยหนัก 30 คนอาจจะเข้า ICU ได้แค่คนเดียว)
🧾สถานการณ์แบบนี้จะเหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นในอิตาลีที่ระบาดเร็วมาก คนไข้จำนวนมากป่วยในเวลาเดียวกัน จึงเจ็บหนัก เสียหายหนัก

📄มาตรการแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่ใช้ จะช่วยทำให้จำนวนผู้ป่วยหนักที่ต้องเข้า ICU ลดลง ยืดเวลา/ความเร็วในการระบาดให้ช้าลงได้ โดยแต่ละมาตรการให้ผลที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามมาตรการเดี่ยวๆ แต่ละอย่าง
มักจะไม่ได้ผลนัก จำเป็นจะต้องใช้หลายมาตรการร่วมกัน จึงจะบรรเทาความรุนแรงของการระบาดลงได้

🧾แหล่งที่มา :
https://doi.org/10.25561/77482

📚ประมวลและจัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา