” ห่ า ง เ พ ร า ะ ห่ ว ง ” Social distancing คือแนวทางปฏิบัติที่สำ…

” ห่ า ง เ พ ร า ะ ห่ ว ง ”

⏺Social distancing คือแนวทางปฏิบัติที่สำคัญมากสำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในระดับบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเฝ้าระวัง
.
😷ไม่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ (ไอ จาม)
– รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร เพื่อให้พ้นระยะการสัมผัสละอองเสมหะ (ถ้าจำเป็นต้องใกล้ชิดต้องสวมเครื่องป้องกัน ตา จมูก ปาก และล้างมือ)
.
❤️ด้วยความปรารถนาดีจาก
คุณหมอ NRCTขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา