บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Interne…

📢 บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง
📍เปิดรับตั้งแต่ 20 มี.ค.- 20 เม.ย. 2563
.
⏺หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง
.
ติดตามรายละเอียดได้ที่ : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2277ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา