เมื่อมีผู้ติดเชื้อถึง 100 รายแล้ว โรคจะแพร่กระจายไปเร็วมากน้อยแค่ไหน? ประเทศตะวั…

😷เมื่อมีผู้ติดเชื้อถึง 100 รายแล้ว โรคจะแพร่กระจายไปเร็วมากน้อยแค่ไหน?
▶️ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 33% คล้ายกับที่เกิดขึ้นในอิตาลี

🧾คาดการณ์ว่าหลังจากที่มีผู้ป่วยเกิน 100 คน
1,000 คนใน 8 วัน
10,000 คนใน 15 วัน
100,000 คนใน 23 วัน

▶️บางประเทศ (เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง) สามารถควบคุมให้อัตราแพร่เชื้อต่ำกว่านั้นได้

ประเทศเหล่านี้ทำอย่างไร❓

แหล่งที่มา: FT Analysis of Johns Hopkins University, CSSE Data, updated March 14,19.00 GMT

📚ประมวลและจัดทำโดย :
ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา