“มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ และ วช. เดินหน้าติดตั้ง เครื่องบำบัดอากาศ PM2.5 ร่ว…

“มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ และ วช.
เดินหน้าติดตั้ง เครื่องบำบัดอากาศ PM2.5 ร่วมกับ เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง DustBoy”

▶️มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เริ่มเดินเครื่องบำบัดอากาศ PM2.5 และเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง DustBoy (ต้นแบบ) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานโดยติดตั้งไว้ที่บริเวณลานประตูท่าแพ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมากและมีการจราจรหนาแน่น เครื่องบำบัดอากาศนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ได้พัฒนาขึ้นใช้เองภายในประเทศ โดยเป็นการนำองค์ความรู้ของคนไทยมาต่อยอดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์
.
▶️มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแก่ราษฎร เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนในระยะยาว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ติดเครื่องบำบัดอากาศ PM2.5 ตั้งอยู่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มเดินเครื่องพร้อมกันทั้ง 4 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยในช่วงเวลา 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน
.
📍ตรวจเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แบบ Real-time ได้ที่ https://app.nrct.go.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://pm2_5.nrct.go.th
#NRCT #มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ #Dustboy #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

👉🏻ขอบคุณภาพ Dustboy จากทีมข่าว Thai PBS Northขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา