ถาม-ตอบ: 9 คำถามเกี่ยวกับ COVID-19 โดยศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ


Q&A ถาม-ตอบ: 9 คำถามเกี่ยวกับ COVID-19
.
1. เดินสวนกับผู้ป่วย COVID-19 ติดโรคไหม
2.จับของที่ส่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะติดเชื้อ COVID-19
3.จะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไหม
4.ปัจจุบันมียาและวัคซีนสำหรับ COVID-19
5.ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าคนทั่วไป
6.ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะฟักตัว สามารถแพร่เชื้อได้
7.COVID-19 หายแล้วเป็นอีกได้
8.COVID-19 ติดจากคนสู่สัตว์ และสัตว์สู่คน
9.COVID-19 ทนอากาศไทยไม่ได้
▶️โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นราชบัณฑิตขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา