โควิด-19 ในสิงคโปร์ . พบ ข้อมูลการระบาดวิทยาที่สำคัญมาก : ติดเชื้อในประเทศ (l…

📍โควิด-19 ในสิงคโปร์
.
⏺พบ ข้อมูลการระบาดวิทยาที่สำคัญมาก :
👉🏻ติดเชื้อในประเทศ (local) 80%
👉🏻นำเข้าจากต่างประเทศ 20 %
👉🏻ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อ สามารถติดตามได้เป็นกลุ่ม ๆ (cluster) มี 7 cluster ที่มีผู้ติดเชื้อ 3-30 ราย
👉🏻มีผู้ติดเชื้อ 14 ราย ที่สืบสวนต่อไม่ทราบว่าติดเชื้อมาอย่างไร และจากที่ใด
👉🏻cluster ที่ใหญ่ที่สุด งานเลี้ยงเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 มีผุ้เข้าร่วมประมาณ 200 คน เริ่มจากเหตุการณ์ซึ่งมีผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อไป 14 คน และทำให้เกิดการติดต่อไปเรื่อย ๆ มีผู้ติดเชื้อไปแล้วรวม 30 คน
.
📄ที่มา www.straitstimes.com ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563
จัดทำโดย :
▶️ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/

#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา