ข้อมูลอัตราการตายจากโรคโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ (เฉพาะประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากก…

🌐ข้อมูลอัตราการตายจากโรคโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ
👉🏻(เฉพาะประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย)
.
-สหรัฐอเมริกา อัตราตาย 5.9%
-จีน อัตราตาย 3.8%
-อิตาลี อัตราตาย 3.8%
-อิหร่าน อัตราตาย 2.6%
-ฝรั่งเศส อัตราตาย 1.6%
-ญี่ปุ่น อัตราตาย 1.5%
-สเปน อัตราตาย 1.4%
-สหราชอาณาจักร อัตราตาย 1.2%
-เนเธอร์แลนด์ อัตราตาย 0.8%
-เกาหลีใต้ อัตราตาย 0.6%
-สวิตเซอร์แลนด์ อัตราตาย 0.5%
.
⏺ข้อมูล ณ 6 มีนาคม 2563
แหล่งข้อมูล : ประมวลผลโดยมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์
*อัตราตายคำนวณจาก จำนวนผู้เสียชีวิต/จำนวนผู้ติดเชื้อ
**แต่ละประเทศอาจแตกต่างกันจากระยะของการระบาด, จำนวนผู้ที่ถูกคัดกรอง, วิธีการรักษา หรือปัจจัยอื่น ๆ

จัดทำข้อมูลโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ​ (RKEOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/

#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา