คนไทยร่วมใจ ประเทศพ้นภัย โควิด-19 . 1⃣ตระหนักแต่ไม่ตระหนก : เข้าใจโรค ติด…

🇹🇭คนไทยร่วมใจ ประเทศพ้นภัย โควิด-19
.
1️⃣ตระหนักแต่ไม่ตระหนก : เข้าใจโรค ติดตามใกล้ชิด เสพข่าวอย่างมีสติ
2️⃣ดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ระวังไม่ให้ติดเชื้อ : กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากหากมีความเสี่ยงหรือเข้าในบริเวณที่เสี่ยง
3️⃣เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง ถ้าเสี่ยงหรือป่วยต้องแจ้งทันที : หากมีไข้ มีอาการ หรือมีความเสี่ยง ต้องรายงานแพทย์ทันที เช่น เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
4️⃣เตรียมสนับสนุนและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่อาจจะนำมาให้หากเกิดการระบาด
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
.
จัดทำข้อมูลโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ​ (RKEOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#คนไทยร่วมใจ #ประเทศพ้นภัยโควิด-19
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา