เสวนา “องค์การอนามัยโลก…เจออะไรที่ประเทศจีน”

ติดตามชมย้อนหลัง รายการ
“องค์การอนามัยโลก…เจออะไรที่ประเทศจีน”
บทเรียนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
องค์การอนามัยโลกส่งผู้เชี่ยวชาญ 25 คน เข้าไปที่ประเทศจีน จุดเริ่มต้นของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขาเหล่านั้นเจออะไร…

Youtube channel : @NRCT Officialขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา