สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) วันที่ 5 มี.ค.2563 …

📢สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) วันที่ 5 มี.ค.2563 📄DownLoad รายงานข่าวประเด็นเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำวันที่ 4 มี.ค.63 : shorturl.at/hinvR ▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/ #COVID19 #ไวรัสโคโรนาขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา