แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19) (Self-Screening) 新型冠…

👉แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19) (Self-Screening)
新型冠状病毒疑似感染者个人检疫表

👉คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

http://sescimande.net/Self-Screening/

👉โปรดแชร์ต่อเพื่อใช้สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย ชาวจีน และต่างชาติในการคัดกรองตนเองเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติด​โรคไวรัสโคโรนา​ 19( COVID-19) และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง
Please share this website for self screening for COVID-19 (Novel Corona Virus 2019) infection in Thailand and recommendation for each risk level.

💡พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธาณสุขอย่างครบวงจร สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เวอร์ชั่น 1.0 (Version 1.0)

#แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
#คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#covid19
#ไวรัสโคโรนา19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา