หยุดก่อน! ใบอ้อยมีค่า อย่าเผา เอามาขายให้กับมิตรผลดีกว่าเรารับซื้อใบอ้อย ฟางข้าว…

📢หยุดก่อน! ใบอ้อยมีค่า อย่าเผา เอามาขายให้กับมิตรผลดีกว่าเรารับซื้อใบอ้อย ฟางข้าว ตันละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นราคารับซื้อหน้าโรงงาน เปิดรับซื้อตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 เมษายน 2563

😃มาร่วมกันลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกันนะคะ จากบทความข้างต้นอาจมีบางท่านสงสัยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี ถ้าอยากขายใบอ้อย ฟางข้าว ทางมิตรผลได้แนะนำขั้นตอนการเตรียมความพร้อมดังนี้
1️⃣ติดต่อแจ้งความความจำนงอัดใบอ้อยกับเขตส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลมิตรผลที่ใกล้บ้าน
2️⃣หากพื้นที่ของท่านสามารถให้บริการอัดใบอ้อยได้ เขตส่งเสริมจะดำเนินการ พร้อมกับแจ้งวัน เวลา ที่รถอัดใบเข้าไปให้บริการและกระบวนการขนส่งไปยังโรงไฟฟ้า
3️⃣รอรับเงินจากการขายใบอ้อยได้เลย

💡เรามาตัดอ้อยสด ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ดีกว่ากันเถอะนะคะ!

แหล่งที่มา กลุ่มมิตรผล : https://bit.ly/2OpJKbDขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา