ฝ่าวิกฤติฝุ่นพิษ! อว. ระดมผลงานวิจัย เสนอ 7 มาตรการ ผลักดันแก้ปัญหาฝุ่นควัน !!! …

💡ฝ่าวิกฤติฝุ่นพิษ! อว. ระดมผลงานวิจัย เสนอ 7 มาตรการ ผลักดันแก้ปัญหาฝุ่นควัน !!!
(31 ม.ค.63) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. มอบ วช. ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน พร้อมหนุน 7 มาตรการเผชิญเหตุเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ดังนี้
1.มาตรการลดฝุ่นจากแหล่งกำเนิดทุกจุดอย่างเป็นระบบ
2.มาตรการระยะสั้นเร่งด่วนเพื่อลดฝุ่นจากการคมนาคม
3.มาตรการลดและหยุดการเผาในที่โล่ง
4.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลค่าฝุ่น PM2.5 แบบทันท่วงที (Real-time)
5.มาตรการลดผลกระทบสุขภาพของประชาชน
6.มาตรการขับเคลื่อนการวิจัยและใช้ประโยชน์จากการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
7.มาตรการระยะยาว
อว. คาดว่า หากใช้ทั้ง 7 มาตรการดังกล่าวแล้วจะบรรเทาความรุนแรงของปัญหาจากปริมาณฝุ่น PM2.5
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

#PM2.5 #Realtime
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา