สำเร็จ! จีนส่งดาวเทียม ‘เป่ยโต่ว’ ดวงสุดท้าย ระบบนำทางฝีมือจีนสมบูรณ์พร้อม

(แฟ้มคลิปวิดีโอซินฟัว : การส่งดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)

ซีชาง, 23 มิ.ย. (ซินหัว) — จีนส่งดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว (BDS) จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อ 09.43 น. ของวันอังคาร (23 มิ.ย.) ตามเวลาปักกิ่ง

ศูนย์ปล่อยฯ รายงานว่าดาวเทียมดวงดังกล่าวนับเป็นดวงที่ 55 ของตระกูลเป่ยโต่ว (BeiDou) ซึ่งหมายถึง “กลุ่มดาวกระบวยใหญ่” (Big Dipper) ถูกส่งเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดด้วยจรวดขนส่งลองมาร์ช-3บี (Long March-3B) ได้สำเร็จ

(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งบรรทุกดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)

การส่งดาวเทียมดวงล่าสุดนี้ถือเป็นหมุดหมายบ่งบอกว่าระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว ซึ่งเป็นระบบนำทางทั่วโลกที่จีนพัฒนาขึ้นเอง มีกลุ่มดาวเทียมเข้าประจำการตามแผนงานที่วางไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

อนึ่ง การยิงจรวดขนส่งของวันอังคาร (23 มิ.ย.) นับเป็นภารกิจที่ 336 ของจรวดขนส่งตระกูลลองมาร์ช

(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งบรรทุกดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งบรรทุกดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งบรรทุกดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งบรรทุกดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งบรรทุกดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งบรรทุกดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งบรรทุกดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งบรรทุกดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งบรรทุกดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020)

ที่มา : https://www.xinhuathai.com/china/116507_20200623

ติดต่อเรา