#อาชีพใหม่ ในปีนี้ จีนได้ประกาศว่า อาชีพนักจัดเก็บข้าวของในบ้านเป็นอาชีพเพิ่มใหม…

#อาชีพใหม่
ในปีนี้ จีนได้ประกาศว่า อาชีพนักจัดเก็บข้าวของในบ้านเป็นอาชีพเพิ่มใหม่ของจีน โดยจะทำงานการจัดบ้านของลูกค้าที่ข้าวของกระจัดกระจายให้เป็นระเบียบนั่นเอง

ในกว่างซี การจัดเก็บข้าวของในบ้านหลังหนึ่งนั้นมีราคาตั้งแต่ไม่กี่พันหยวนไปจนถึงหลายหมื่นหยวน ผู้ที่จะทำงานนี้ ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีพอสมควร และต้องมีมุมมองด้านความงดงามไม่ต่างกับนักออกแบบ ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความสะดวกสบายและสามารถไว้วางใจในทักษะของพวกเขาได้ด้วย

ปัจจุบัน ในเขตกว่างซี นักจัดเก็บข้าวของในบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเป็นระบบมีเพียงสิบกว่าคนเท่านั้น ทั่วประเทศจีนมีผู้ประกอบอาชีพนี้เพียง 1,000 กว่าคนเท่านั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดมาตรฐานทักษะด้านอาชีพขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่ทำงานในด้านนี้ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพและผ่านการทดสอบ และจะดึงดูดให้มีวัยรุ่นเข้ามาทำงานนี้กันมากขึ้น

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

ติดต่อเรา