โครงการ ‘หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งนักศึกษา’ ของจีน คว้ารางวัลระดับโลก

(แฟ้มภาพซินหัว : ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในนครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีน วันที่ 2 เม.ย. 2021)

ปารีส, 7 เม.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (6 เม.ย.) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส ประกาศว่าโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งนักศึกษา” (One College Student Per Village) ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยไคฟ่างแห่งประเทศจีน (OUC) คว้ารางวัลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนประจำปี 2020

โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งนักศึกษา” เปิดตัวในปี 2004 เพื่อตอบสนองปัญหาขาดแคลนทรัพยากรการศึกษาระดับสูงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอันเชื่องช้าในพื้นที่ชนบทและห่างไกลของจีน โดยมีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้ผู้เรียนจากชนบทและพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

องค์การฯ ระบุว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาในท้องถิ่นและดำเนินโปรแกรมการเรียนรู้ทางไกลเท่านั้น แต่ยังบูรณาการปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเทคนิคความเป็นจริงเสมือน (VR) ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญ

โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งนักศึกษา” ทำงานผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ โดยใช้การวิเคราะห์เสียงและความหมาย การให้ข้อเสนอแนะอัตโนมัติ การให้คะแนนเรียงความอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สร้างประโยชน์แก่ผู้เรียนทั่วจีนมากกว่า 800,000 คน เมื่อนับถึงปี 2020

ศูนย์วิเคราะห์การเรียนรู้ประจำมหาวิทยาลัยตูรกุในฟินแลนด์เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวิลล์ (ViLLE) แพลตฟอร์มการศึกษาร่วมที่พัฒนาโดยศูนย์ฯ นำเสนอชุดแบบฝึกหัดส่วนบุคคลโดยพิจารณาจากผลงานของผู้เรียน และจัดเตรียมรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนให้กับครูโดยละเอียด

รางวัลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนขององค์การฯ จัดตั้งขึ้นในปี 2005 โดยมุ่งมอบรางวัลแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินโครงการโดดเด่นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการศึกษาโดยรวมในยุคดิจิทัล

คณะกรรมการนานาชาติจะเป็นผู้คัดเลือกโครงการที่ดีที่สุดจำนวน 2 โครงการเป็นประจำทุกปี โดยหัวข้อหลักสำหรับการคัดเลือกในปี 2020 คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่องและคุณภาพการเรียนรู้

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

ติดต่อเรา